Systemet for kraft i Norge må ryddes og bygges på nytt.

Jeg ser i ØP for tirsdag at Lene Westgaard-Halle får smake sin egen medisin i form av en strømregning på 10.000 kr, som er begredelig nær min. Det er ikke lenger siden enn 30 september da hun selvsikker sto i Debatten på NRK og fortalte oss at utenlandskablene ville koste oss 50 kr mer per måned. Å bomme med en faktor på hundre er mye, selv for en politiker. Men, Lene er i godt selskap. Nesten

Alle stortingspolitikere har vært med å skape eller tillate det systemet vi nå har for kraft i Norge. Dette er blitt et skoleeksempel på at vårt demokrati er avhengig av kritisk overvåkning fra folket og fra pressen. All kontroll har mistro som fundament.

Det norske markedet for elektrisk kraft er blitt et monster som ikke er styrbart og som ingen forstår.

Det er et sammensurium av privat og offentlig rå-kapitalisme, europeisk avtale-fest, grønne drømmer og myter. Vi subsidierer Tysklands kraft-fadese, vi vedtar vind- og solutbygging uten konsekvensanalyse eller kostnadskalkyle. Vi avslår utbygging av kjernekraft ut fra uvitenskapelig frykt og udokumenterte kostnadspåstander. Nå får det norske folk lide i form monstrøse kraftpriser. Monsteret må avlives.

Vi må nasjonalisere all produksjon og distribusjon. Alt må samles i ett statlig selskap, gjerne med underavdelinger som produksjon, distribusjon og eksport/import.

Avtaler, både innenlands og utenlands, som hindrer opprydding må sies opp eller reforhandles, om nødvendig brytes. Når så bordet er ryddet, kan gjenoppbygging starte:

Kraftpriser bør være like over hele landet og tilsvare produksjonskost (inkludert kapitalkost og avskrivninger), ikke mer, ikke mindre. Det gjelder også nettleie. Verken EU eller andre skal kunne anklage oss for subsidiering, men vi skal beholde den konkurransefordel lave kraftpriser gir. Vannkraft bør utbygges så langt som forsvarlig og suppleres med kjernekraft slik at Norge til enhver tid har overskudd på lagringsbar kraft. Det får ikke hjelpe om enkelte fosser skulle bli «tynne i luggen» i perioder. Eksport av kraft må skje til markedspris innenfor sikre marginer for eget behov.

Planene om elektrifisering av oljeinstallasjoner må selvfølgelig skrinlegges for godt.

Våre markedsglade politikere fra alle partier må ta inn over seg at ikke alle forretningsområder er egnet til kapitalistisk konkurranse. Både naturbasert produksjon og forsyningsnettet er en del av fellesskapet og må organiseres nasjonalt. Vi kan heller ikke fortsette den uheldige praksis Norge har hatt med eksport av råvarer til utlendinger som tar foredlingsgevinsten.

Politikerne fra nesten alle partier er ansvarlige for å ha brakt oss inn i uføret. De bør ha mot til å stå fram og si «Vi tok feil, og vi skal rette på det.»

Men det blir regjeringens jobb å starte oppryddingen. Det vil vise seg om Støre er en kraftfull landsfader eller en champagne-diplomat.