Gå til sidens hovedinnhold

Rødt eller SV – hvilken verdi vil du stemmen din skal ha?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Rødt og SV er enige om mye. Svært mye, om en ser på partienes programmer og stemmegiving i Stortinget f.eks. En kan kanskje si at SV er noe mer opptatt av den grønne politikken – vi er et rød-grønt parti - mens Rødt i sterkere grad betoner det røde. Rødt holder seg dessuten fremdeles med et programmatisk standpunkt om «kommunisme», noe som er langt fra SVs ideal om demokratisk sosialisme.

For de velgerne som er i tvil om de skal stemme SV eller Rødt vil vi framheve dette: Den viktigste prinsipielle forskjellen er hvilken betydning du vil at stemmeseddelen din skal ha!

Hvis du ikke bare ønsker å protestere mot det du synes er skjeivt i samfunnet, men ønsker ENDRING av det du synes er skjeivt – bør du stemme SV.

Vi har hatt åtte år med den blåeste regjering i manns minne. Forskjellene mellom rike og fattige har økt. Antall barn som lever i fattige familier har økt. Velferdstilbud er kuttet ned på, eller fjernet. Hele 64 milliarder i skattelette, mest til de som hadde mest fra før. Samtidig svekkelse av offentlig sektor, dvs. velferden til folk. Milliardærene ler hele veien til banken, og det samme gjør inkassobyråene.

Det trengs forandring!

For å få til reelle endringer må man aller helst sitte i regjering. Dette kan det overhodet ikke være tvil om – det er regjeringa som lager lovforslag, som nedsetter utvalg og bestiller utredninger, som har hele departements- og direktoratapparatet til å jobbe for seg. Og hvis det er ei flertallsregjering; som har flertall i Stortinget. Sakene blir i stor grad avgjort av regjeringa. Som Arild Rønsen skreiv i Klassekampen 6.8.: «Er det flere som tenker som meg, at den eneste veien til et virkelig retningsskifte går gjennom et sterkt og enda sterkere SV? Audun Lysbakken er jo villig til å ta ansvar, også i regjering. Kanskje Bjørnar Moxnes burde ta seg en runde i tenkeboksen?»

Stadig flere synes å tenke som Rønsen. I august har SV hatt samtlige målinger godt oppe på 8-tallet, og vi er i ferd med å gå forbi FrP som landets 4. største parti. Grete Wold er i rute til å kunne overta FrPs plass fra Vestfold!

Rødt har på sin side sagt klart fra at de ikke vil i regjering. Det er et standpunkt som må respekteres. Det er samtidig et standpunkt som betyr at de frasier seg makt – og ansvar. Det er et avmektig standpunkt, som er Rønsens ankepunkt.

SV har sagt klart fra: Ei stemme til SV er ei stemme til et parti som vil gjøre et kraftfullt forsøk på å snu den politiske kursen i Norge. Jo flere stemmer vi får – jo mer makt vil vi ha i forhandlinger med andre partier. Vi har sagt at vi skulle ønske det hadde vært en bred sentrum-venstre koalisjon – en rød-grønn koalisjon – med alle de fem partiene AP, SP, SV, Rødt og MDG. Men pga. uvilje fra flere av partiene, ser det ikke ut som MDG er aktuelle. Rødt vil ikke. Gjenstår AP, SP og SV. Alle veit at SP helst ikke vil ha med SV, men AP, SV og fagbevegelsen insisterer på at landet trenger ei flertallsregjering av nettopp disse tre partier.

Med SV om bord vil landet kunne få den kursendringa som trengs; til å redusere forskjellene, til å reversere de mange velferdskuttene, til å få tannhelse inn i folketrygden, til å få en helt satsing mot klimakrisa, til å få en human flyktningepolitikk og mye annet.

SV er villige til å gjøre et helhjerta forsøk. En stemme til SV er en stemme til en ny kurs for Norge. En stemme som er så mye mer verdt, fordi SV er villige til å påta seg ansvar for at landet skal skifte kurs, og forhandle om regjeringsmakt. Vi søker makt og ansvar. Det er et standpunkt som fortjener støtte fra de som vil ha en helt ny kurs for Norge.

Kommentarer til denne saken