I år er det ikke bortkasta å stemme på Rødt, tvert imot. Etter måneder med meningsmålinger over sperregrensa ligger det an til et nasjonalt gjennombrudd for et solid, handlekraftig parti på venstresida. Nå må alle som har svart Rødt i meningsmålingene eller som vurderer å stemme Rødt i år gjennomføre i praksis! Kinderegget:

1) Du er med på å sikre nytt flertall! Rødt trengs for å sikre et nytt flertall på Stortinget, mens et Rødt under sperregrensa kan være snublesteinen for hele rødgrønn side. Rødt blir med på forpliktende samtaler om ei rødgrønn regjering, så lenge vi møtes på viktige saker.

2) Rødt vil være en tydelig kraft som ikke lar ei rødgrønn regjering slippe unna med økende forskjeller, dårlig klimapolitikk, folkerettstridig bombing og velferd med profitt – som under forrige rødgrønne konstellasjon. Rødt vil samarbeide konstruktivt uten å glemme hva som virkelig gjelder og uten å bli knebla som juniorpartner i ei regjering.

3) Du er med på å endre norsk politikk for alltid med en historisk sterk venstreside for partiene til venstre for Arbeiderpartiet som sikrer at en ny kurs virkelig følges. Et sterkt Rødt er nødvendig for rettferdige utslippskutt, trygt arbeidsliv, profittfri velferd og får å minske forsjellene blant oss.

Jeg er ambvivalent til taktisk stemmegiving, men i år er taktisk lurt å stemme Rødt – framfor Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller SV. Disse partia blir uansett godt representert, mens et Rødt over sperregrensa betyr 6–12 representanter – mot 1–2 under grensa – og enda viktigere at det sikrer et flertall som kaster høyresida ut av regjeringskontora!