17. september i fjor var det mange som jublet etter at Høyre sin gruppeleder i Skien og nå 2.-kandidat til stortingsvalget, Emilie Clarice Schäffer, kunne avsløre etter en telefonsamtale at sitat; «Det blir ikke deponi i Brevik, det er avgjort». Feiringen ble imidlertid kort, da det viste seg at det kun er snakk om nok en utsettelse av saken. Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (Venstre) presiserte nemlig at det kun var snakk om at regjeringa ikke går videre med statlig plan for Brevik nå. Og her må man merke seg ordet «nå». Det er ikke godt nok.

Selv om NOAH sine nye estimater nå sier at det er teoretisk mulig å forlenge kapasiteten til Langøya-deponiet fram til mellom 2027 og 2030, så kommer det også en dag etter 2030. Hvis det viser seg at NOAH sine planer ikke er realiserbare, vil behovet for et nytt nasjonalt avfallsdeponi igjen melde seg enda tidligere. Denne seigpininga av befolkninga vår må ta slutt.

Rødt mener det er viktig at Norge går foran med langsiktige, varige muligheter og ikke kortsiktige løsninger i denne saken. Deponering er i hovedsak en gammeldags løsning på morgendagens problemer. Rødt vil ha en storstilt statlig finansiert forskning på og investering i teknologiske løsninger for avfallsreduksjon, resirkulering og minimering av behov for avfallsdeponi.

For å legge til rette for framtidas industriarbeidsplasser mener Rødt det må stilles strengere krav til rensing sammen med gode statlige støtteordninger for utvikling og etablering av renere og mer effektiv renseteknologi. Rødt mener at staten må tilrettelegge for og bidra til å finansiere regional avfallsteknologi for norske industriarbeidsplasser. For eksempel, er hjørnesteinsbedriften Kronos Titan i Fredrikstad avhengig av håndtering av tynnsyre som avfallsprodukt fra sin produksjon. Det finnes tekniske løsninger for inndamping (og rensing) av tynnsyre, men løsningene er i dag dyre og energikrevende. I Sverige bygges det i disse dager renseanlegg for flygeaske. Det samme kan Norge få til. Alle de undertegnede av dette innlegget besøkte i fjor de dyktige ansatte ved OiW Process på Herøya og så på pilotanlegget deres der. Løsningene er med andre ord rett foran øynene våre og igjen er industrien vår en del av løsninga.

Porsgrunn har sagt nei. Bamble har sagt nei. Larvik har sagt nei. Vestfold og Telemark fylkeskommune har sagt nei. Regjeringas eget ekspertutvalg har sagt nei. Tusenvis av demonstranter og hardtarbeidende aktivister har sagt nei. Rødt krever at vi får et endelig nei til deponi i Brevik, og helst i god tid før valget. Regjeringa bør parkere Brevik som alternativ en gang for alle. På den måten kan velgerne virkelig se hvilke partier de bør stemme på og ikke.