Minken er et problem langs hele larvikskysten og mange steder er sjøfuglene i ferd med å bli utryddet av denne innførte arten som har en tendens til å drepe for fote.

Derfor er det godt det finnes folk som frivillig gjør en stor innsats for å bekjempe minken, som har ytterst få naturlige fiender og som ikke hører til i den norske naturen.

En av minkbekjemperne er Ulf Høyer-Jonassen fra Tjølling og han får dagens rose, sammen med alle andre som gjør en innsats.

Fra Håkavika skriver Sven Hauge:

– Her har vi hatt store plager med mink som er rimelig innpåsliten både hos oss og på stranda ved siden av oss.

Ulf Høyer-Jonassen fra Tjølling ble oppgitt fra Fylkesmannen som en god mann å kontakte. Han stilte raskt med to feller og en foxterrier og mink ble fanget.

Minken har tømt Kisteholmene for sjøfugl, ikke er det terner og nesten ikke måkeunger. Det er flott å kunne få hjelp av flinke folk for å bekjempe slike dyr.

For egen del føyer vi til at all mink som kan avlives, er av det gode. Det nytter nok ikke å utrydde arten, men det lar seg gjøre å desimere bestanden betydelig.