Røykutvikling i gartneri

Brannvesen og politi rykket i morgentimene ut til et gartneri i Stokke.