Søndag 13. desember gikk det om lag 5.100 smittsomme personer rundt i Norge. Om lag seks av ti vet ikke at de er smittet, eller har ikke testet seg. Det anslår Folkehelseinstituttet (FHI) i sin siste ukesrapport.

Dette er et tegn på at Norge ikke lenger ser ut til å presse smittetallene ned, slik målet med de strenge smittetiltakene er, skriver Aftenposten.

36 prosent av de nye smittetilfellene i uke 50 er født i utlandet. I forrige uke var veksten størst blant innvandrere fra Eritrea, Somalia, Afghanistan og Syria.

Smittetrykket kan være mye høyere i flere innvandrermiljøer enn blant norskfødte, der 2 prosent av de testede har positiv test. For alle de største innvandrergruppene, unntatt svensker, er andelen mye høyere.

Blant de testede født i Somalia, Eritrea, Pakistan, Irak, Tyrkia og Romania, tester mer enn 10 prosent positivt i uke 46–49.

Den høye andelen positive betyr at langt flere burde testet seg, og at det er mye uoppdaget smitte i disse miljøene, ifølge FHI.

460 nye koronasmittede siste døgn – 98 flere enn for en uke siden

Det siste døgnet er det registrert 460 koronasmittede i Norge. Det er 58 færre enn dagen før, men hele 98 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt var det ved midnatt natt til torsdag registrert 42.312 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De siste sju dagene er det registrert til sammen 2.787 nye smittetilfeller i Norge. 2,5 millioner personer er til nå testet for koronavirus her i landet.

133 koronapasienter var onsdag innlagt på sykehus. Det var sju flere enn dagen før.

Til sammen er 402 koronasmittede personer døde i Norge siden mars, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

63,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.