Så bort fra at ruskjøringen kunne relateres til bruk av epilepsimedisin

Mannen kjørte forbi en bil som tilfeldigvis var en sivil politibil. Da han ble stoppet var det flere ting som viste seg å ikke være helt etter boka.