I en lenge bortkommet konvolutt med private bilder har jeg gjenfunnet dette bildet av min gamle venn, Herman Sachnowitz og hans kjære trompet. Jeg tok det en gang i 1960-åra under en øvelse med Fredrik Lilledahls storband i Festiviteten. Det er mulig jeg husker feil, men jeg tror trompeten var den samme som reddet livet hans i tyske konsentrasjonsleirer under krigen. Som vi kan forstå, skjedde det under de mest tragiske omstendigheter: Omgitt av tyske militærmusikanter, ble han tvunget til å spille tyskpatriotisk ompamusikk om og om igjen, mens alle hans kjære – far og sju søsken – endte sine liv i gasskamrene.

Men tilbake til trompeten. I kraft av sin historie er den jo litt av et klenodium. Så hvor befinner den seg i dag? Er det mulig å spore den opp, og kan en eventuell eier være villig til å selge den, slik at den kan settes i en glassmonter sentralt plassert i Bølgen kulturhus? Det hadde vært et fint minnesmerke her i byen over jødefamilien Sachnowitz og spesielt over Hermann, som mange av oss har hatt et vennskapsforhold, til – Ikke minst gjennom musikken.

Det gjelder også meg, nemlig da vi begge ble innvalgt som styremedlemmer i det første lokallaget av Musikkens Venner. Jeg var riktignok bare grønnskolling og varamann til styret. Men jeg var interessert og bevandret nok i klassisk musikk til arrangere en lokal «Kontrapunkt-konkurranse» på restaurant «Greven» (der ØP er nå) og med Walter Krohn Johansen som leder. Meningen var å stille et larvikslag til en nasjonal konkurranse. Men det rant visst bort i sanden. Derimot håper jeg det vil lykkes å skaffe til veie Herman Sachnowitz’ trompet.