Det er ikke enkelt å lære seg et helt nytt språk som voksen.

– Jeg trengte tid til å lære meg norsk, og tenkte at det ville bli en lang og kjedelig vei å gå igjennom alt som trengs for å arbeide som advokat i Norge. Jeg lette etter en kort vei til jobb, forklarer Sadia.

En rådgiver ved Larvik læringssenter fortalte henne om MIKS-programmet, som ble startet som et samarbeidsprosjekt mellom Helse og mestring, NAV og Larvik læringssenter i 2011.

– Da lette jeg etter henne, ler Sadia og peker på Bjørg Østby.

Bjørg var prosjektleder og har holdt i MIKS (som står for muligheter, integrering, kultur, språk) siden starten.

– MIKS er rett og slett et rekrutterings- og integreringsprogram for å kvalifisere innvandrere til arbeid og utdanning innen helse og omsorg, forteller hun.

– Vi hadde bare undervisning de første ukene. Siden hadde vi praksis tre dager i uka og skole to dager i uka resten av året, forklarer Sadia.

LES OGSÅ: Eirik slipper unna med alt

– Språket kommer!

På Rekkevik sykehjem gjør Regina Barbosa fra Brasil kjøkkenet strøkent før hun setter seg ned sammen med Sadia og Bjørg. Hun er også en tidligere MIKS-deltaker, som har fått jobb og gjerne vil i gang med utdanning som helsefagarbeider.

– Jeg hadde praksisen min her, smiler Regina, som har jobbet fast på det samme sykehjemmet hun var ferdig på MIKS i 2012.

Både Regina og Sadia har opplevd det som utfordrende å lære seg norsk.

– Språket kommer! sa Bjørg hver gang de var fristet til å gi opp.

Bjørg forteller at de egentlig skulle feire 10-års jubileum for MIKS i fjor, men korona stoppet markeringen.

– Det er rundt 175 totalt som har startet på rekrutteringsløpet i MIKS, og rundt 140, flesteparten kvinner, som har fullført sitt planlagte løp. Fra 2013 er ikke lenger MIKS et prosjekt, men en del av den ordinære driften i Larvik kommune, forteller Bjørg fornøyd.

De siste årene har fire personer hatt ansvaret for MIKS, en lærer fra Larvik læringssenter, en sykepleier, en pensjonert sykepleier og Bjørg, som er sykepleier og avdelingsleder i Helse og mestring.

Har fått fast jobb

Nå har Sadia fast jobb som helsefagarbeider på Furuheim, avdeling Vilja.

– Jeg takker Bjørg for at hun fulgte meg hele veien. Jeg leste på biblioteket og fikk hjelp fra voksenopplæringen. Det har vært moro. De gangene jeg har hatt lyst til å gi opp, har jeg fått motivasjon fra Bjørg og mannen min, smiler Sadia.

Både Sadia og Regina skryter av kollegene sine, veilederne og lærerne.

– Nå har Sadia begynt på videreutdanning, sier Bjørg.

– Ja, jeg studerer demensomsorg, nikker Sadia.

Både Regina og Sadia synes kommunikasjonen med de eldre går fint.

– De gamle snakker tydelig, fastslår Sadia, og så begynner hun å le:

– Men dialektene, særlig de langt nord, de er vanskelige.

– Jeg elsker å jobbe med gamle

Rikke Nilsen er avdelingsleder på Rekkevik sykehjem og Bjørg Berge er hjelpepleier og tidligere fadder for MIKS-deltakerne. De forteller at mye av undervisningen og praksisen handler om å observere og tenke over betydningen av ord.

– Forskjellige kulturer kan ha ulike måter å uttrykke ting på, det kan være lett å misforstå, og bruken av «ja» og «nei» kan være ulik. I tillegg kommer den respekten for rang og autoriteter som mange har, sier Bjørg Berge, og legger til:

– Hver person er unik, det er vi opptatt av.

– Jeg er interessert i å jobbe innen helse. I Brasil bor vi jo sammen med familien når vi blir gamle, og jeg elsker å jobbe med gamle. Jeg håper å ta fagbrev og få meg utdannelse snart, sier Regina.


Snakker norsk på jobb

Sadia er klar på at det er mye lettere å lære seg norsk når man jobber og får praktisert språket.

– Før dro jeg hjem fra skolen og snakket mitt eget språk med familien, jeg fikk ikke praktisert norsk. Jeg glemte det jeg hadde lært i går.

– Jeg har norsk mann, men han snakker veldig godt portugisisk, nikker Regina.

På jobben snakker de norsk, og har muligheten til å spørre kolleger hvis det er noe de lurer på.

– Vi bruker mye etisk refleksjon i undervisningen, både for å lære av ulike praksiserfaringer, men også for å lære av hverandres kulturer. Det er veldig nyttig, sier Bjørg Østby.

– Jeg sier til de kvinnene som ikke jobber at de ikke må sitte hjemme og stirre i veggen. Kom dere ut og få nettverk og økonomi, sier Sadia.

– I løpet av de 11 årene vi har holdt på har jeg bare møtt folk som ønsker å komme ut i arbeid og bidra, og jeg har stor respekt for den innsatsen som ligger bak, forteller Bjørg.

Sadia og Regina nikker.

– At jeg har fått jobb, motiverer andre, smiler Sadia.

Mål for MIKS

· Kvalifisere minoritetsspråklige til helsefaglig utdanning

· Bistå helsefaglig personell med utdanning fra hjemlandet så de kommer i arbeid som sykepleiere, helsefagarbeidere eller annet relevant arbeid iht. utdanning og autorisasjon

· Gi minoritetsspråklige som står utenfor arbeidslivet språklig og praktisk basiskompetanse og øke funksjonelt norsk språk for arbeid i helse- og omsorgssektoren, og dermed øke (varig) arbeidsmulighet

· Gi flerkulturelle arbeidsplasser nødvendig kompetanse for å øke gjensidig forståelse i kommunikasjon og samhandling

· Sikre pasienter/ brukere gode helse- og omsorgstjenester

· Styrke integreringsprosesser på tvers av språklig og kulturelt mangfold

Noe av det som er oppnådd:

· Av totalt 175 personene som har startet i programmet siden 2011 har 80 % fullført planlagt MIKS-løp

· Av de som har fullført, har over 75 % hatt et ansettelsesforhold i Larvik kommune (LK) i kortere eller lengre tid.

· Per i dag er det rundt 80 personer, nærmere 60 % av dem som har fullført sitt MIKS-løp, som har jobb i LK – de aller fleste i helse- og omsorgstjenestene – mens rundt 10 % jobber i helse- og omsorgssektoren i andre kommuner/helsevirksomheter

· Av de som har fullført har i underkant 45 % startet på helsefaglig utdanning etter MIKS, hvorav halvparten er ferdige med sin grunnutdanning. I tillegg har flere gjennomført eller startet videreutdanning.

· 16 personer har fått hjelp til språklig og/eller praktisk kvalifisering av medbrakt helsefaglig utdanning/kompetanse for å nyttiggjøre denne i Norge

· Mer enn 40 avdelinger/arbeidssteder i ulike deler av kommunens helse- og omsorgstjenester har til nå vært involvert i læringsprogrammet og bidratt med praksisplasser og faddere for kursdeltakerne