Gå til sidens hovedinnhold

Saken om huset i Rødbergbakken – svar fra ØP

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Østlands-Posten har skrevet to saker om huset i Rødbergbakken, og sakene blir kommentert av Paul Farmen i et leserinnlegg.

La det ikke være noen tvil: Jeg er glad for at Farmen tar seg tid til å fortelle hvordan familien har opplevd denne saken. Det er ikke vanskelig å forstå at det er en belastning når byggingen av et hus får denne oppmerksomheten. Derfor synes jeg det er modig og riktig at Paul Farmen belyser dette, men jeg mener også at det er riktig å knytte noen kommentarer til det som blir skrevet.

Farmen skriver at ØP har hevdet at huset er en meter for høyt. Det mener jeg vi aldri har skrevet. Vi har derimot formidlet innhold i en klage der naboer bekymrer seg for om huset blir høyere enn godkjent. I ØPs artikkel imøtegås dette punktet av kommunen. ØP har skrevet at huset er omtrent åtte meter fra gulv ved inngangsparti til toppen av det snudde pulttaket. Vi vet at det er uenigheter mellom naboer og kommunen når det gjelder høyden her – og vi hadde håpet at dette kunne avklares i et møte med enten ansvarlig søker eller tiltakshaver, men disse ville som kjent ikke stille til intervju.

Farmen mener også at ØP har påstått at huset ligger for nær naboen. Dette står det ingenting om i artikkelen. Derimot har to naboer trukket sitt samtykke fordi det som bygges nær deres grense blir høyere enn det de mener de ble fortalt da de ble nabovarslet.

Jeg oppfatter innlegget som at Farmen mener at sitater fra naboene er fabrikkert. ØP har intervjuet naboene Sørum og Selander og har selvsagt ikke funnet på noe av det disse naboene sier i artikkelen. Begge to fikk lese egne sitater før publisering, og de står inne for sitatene. I tillegg har vi sakset direkte fra brev til kommunen som disse to sendte når de trakk sine samtykker. Brevene ligger ute på kommunens postlister, og alle som ønsker det kan få bekreftet at naboene har skrevet det ØP har formidlet.

For øvrig sier ingen i artikkelen at det er bygget for nær deres grenser, slik Farmen skriver i sitt innlegg.

I artikkelen er det nevnt ett sted at Ragne Farmen har en stilling i Larvik kommune, og at det er jobb hun nylig har fått. Vi mener det det er en viktig saksopplysning så lenge dette dreier seg om en prosess som håndteres av nettopp Larvik kommune. ØP har dog registrert at det i kommentarfelt har blitt spekulert i særbehandling på grunn av denne koblingen, og vi har i etterkant av at saken ble publisert oppdatert den, der vi understreker at verken kilder eller dokumenter indikerer at dette er tilfellet.

For øvrig har vi i en egen sak sitert avgjørelsen fra Statsforvalteren der det blir slått fast at deler av saken må behandles på nytt. Det gjelder taket på huset.

Farmen mener at journalist Erik Werner Andersen får bonus når det blir mange klikk på en sak. Jeg vet ikke helt hvor dette er hentet fra, men jeg kan avkrefte opplysningene. Ingen journalister i Østlands-Posten får bonus knyttet til klikk eller hvor mange som leser saker.

Vi er selvfølgelig svært opptatt av å belyse en sak fra begge sider, derfor er det bra at Farmen skriver innlegget i ØP. Jeg forstår også at det er belastende for en familie å lese denne saken, men mener imidlertid også at det svært viktig at vi som lokalavis belyser byggesaker som dette.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.