Gå til sidens hovedinnhold

Saksbehandling i Tjølling kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

24.2.21 har Kåre Wærnes et leserbrev i ØP med overskriften «Kommunal saksbehandling før og nå». Her forteller han om hvor fort det gikk da han ønsket å kjøpe en tomt i Hegdal nærings/industriområde som tillegg til en tomt han tidligere hadde ervervet og senere bebygget, og der et større bygg var nødvendig p.g.a. utvidelse av produksjonsområdet. Blant andre jeg blir her rost – i dette tilfelle antakelig velfortjent – for min behandling av saken. I det vesentligste stemmer Wærnes’ fremstilling med min erindring, men jeg vil gi noen tilleggsopplysninger som er nødvendige for å forstå hvordan en rask behandling var mulig, i dette tilfelle som ved de fleste tomtesalg i Hegdalsområdet:

*Kommunen eide hele området.

*Området var regulert til nærings/industriområde.

*Kommunen hadde gjort området fullt byggeklart (vei, vann, kloakk o.l.).

*En nyttet standardiserte kjøpekontrakter der kjøperens rettigheter og plikter var klart definert.

*Formannskapet var- om nødvendig – villig til å behandle slike saker uten at de sto på sakskartet.

Da kommuneingeniøren og jeg møtte Kåre Wærnes på Hegdal, hadde han målsatte tegninger av bygget og hvordan dette var tenkt plassert og han redegjorde nærmere for hvorfor saken hastet. Det var derfor mulig for kommuneingeniøren (som også var bygningssjef) og meg å danne oss et godt bilde av saken.

Jeg skrev så forelegget for formannskapet bilagt Wærnes’ søknad med tegninger. Formannskapet behandlet saken og fastsatte prisen til kr 18,- pr. kvadratmeter.

At jeg sa til Wærnes daget etter at han «bare kunne begynne gravearbeidet» må i tilfelle være sagt i spøk, men da jeg ble alvorlig igjen, meddelte jeg ham at det nå besto en bindende avtale mellom ham og kommunen, at jeg straks ville begjære tomten oppmålt og utskilt fra kommunens eiendom slik den fikk eget bruksnummer, at skjøte ville bli overlevert ham – mot betaling av kjøpesummen – straks måleforretningen var gjennomført, og at han måtte sende byggemelding til bygningssjefen (dette er det mulig at han allerede hadde gjort – han var ingen sinke han heller). Dette var de «formaliteter som skulle tas etter hvert». Jeg antar at Wærnes’ byggemelding ble behandlet temmelig omgående. I hvert fall varte det ikke lenge før Wærnes startet byggearbeidene og fullførte sitt prosjekt til glede så vel for ham som for kommunen.

Den pris pr. kvadratmeter på kr 1,50 som Wærnes nevner, ble brukt ved salg av tomter mens en bare hadde en sekundæratkomst fra Rauanveien til Hegdalområdet. Kjøpekontraktene bestemte her at når kommunen skulle bygge hovedatkomsten fra RV 303, skulle kostnadene med dette fordeles på kjøperne (og på kommunen for de tomter som ikke måtte være solgt) i forhold til det antall kvadratmeter vedkommende hadde kjøpt av det samlede areal som kom fra Hegdal gård (ca. 150 mål). På det tidspunkt Wærnes kjøpte sin tilleggstomt, var vel hovedatkomsten bygget, og han skulle i så fall ikke betale noen andel av veiens kostende. Kr. 18,- pr. m² antar jeg reflekterer dette.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.