Larvik har valget mellom to gode stasjoner

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Bommestad, Elveveien eller Bergeløkka er ikke egnet som område for en ny jernbanestasjon. Her forklarer vi hvorfor.

I november 2017 vedtok Larvik kommune planprogrammet for dobbeltspor. Det skjedde etter flere år med faglige vurderinger og utredninger fra Bane NOR. Siden den gang har det vært klart at kommunestyrets valg av trasé og stasjonsløsning står mellom Kongegata og Indre havn.

Vurdert mulighetene

Disse alternativene er de realistiske mulighetene til å komme gjennom den smale landstripa som utgjør byen, der den ligger vakkert plassert mellom sjøen, Bøkeskogen og Farrisvannet. En viktig faktor i planleggingen har vært grunnforholdene. De er svært utfordrende, som i store deler av Vestfold. Det har satt sine klare begrensninger på hvor en fremtidig jernbane kan gå.

Før arbeidet med planprogrammet gjorde Bane NOR en grundig vurdering av 11 korridorer og seks stasjonsalternativer. Dette var viktig for å finne kombinasjonen av en gjennomførbar trasé for dobbeltsporet og en sentral plassering for stasjonen, slik Stortinget har bestemt. Beslutningen om at nye jernbanestasjoner skal ligge sentralt i byene baserte politikerne på dokumentert kunnskap fra transportforskningen. Forskerne fastslår at dette gir kollektivtrafikken flest passasjerer og i størst grad bidrar til en god og klimavennlig by- og sentrumsutvikling.

Umulig med Bergeløkka

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har den siste tiden gjort det helt klart at regjeringen står fast på Stortingets vedtak: dobbeltsporet skal gå mellom byene. Jernbanen skal ikke gå utenom stedene der det bor flest folk på ett og samme sted. I Larvik er det imidlertid flere som fortsatt tar til orde for stasjonsløsninger som ikke er realistiske og i direkte strid med Stortingets vedtak. Det være seg Bommestad og Elveveien i utkanten av byen, eller Bergeløkka i utkanten av sentrum.

Bergeløkka ligger usentralt plassert mellom trafikkmaskinen, Bøkeskogen og Farrisvannet. Her er det ikke plass til en god sentrums- og byutvikling med klimavennlig fortetting og vekst rundt en ny stasjon.

Vegvesenet sier nei

Det har kommet inn flere forslag til hvor traseen kan gå fra Verningen, via en stasjon på Bergeløkka og til Kleivertunnelen. Vi har sett på det siste forslaget som ble viet plass i Østlands-Posten 27. mars. Innspillet har blitt vurdert av ansatte med fagkompetanse innen spor, vei, konstruksjon, plan/konsekvensutredning, hydrogeologi og geoteknikk. Kort oppsummert kan vi si at forslaget trolig krever en ombygging av veisystemet. Dobbeltsporet passerer over ny rundkjøring øst for elven og Farriseidet bru. Her vil vi få store utfordringer med fundamentering av jernbanebrua, som kommer i konflikt med byggingen og fundamenteringen av veisystemet.

Ved adkomsten inn til Bergeløkka, øst for den nye rundkjøringen, går terrenget i en bratt stigning. Her må sporet legges litt nordover for å klare å passere over veien. Konsekvensen er at sporet kommer i en enda større konflikt med Farriseidet bru og demningen vest for rundkjøringen. Vi vil heller ikke klare å gå over Skiensveien og krysse (under eller over) rampene til og fra Sky, som ligger 150 meter vest for Skiensveien.

Konklusjonen er at forslaget trolig krever en ombygging av veisystemet. Det har Statens vegvesen sagt er uaktuelt.

Usikkerhet for huseiere

Bane NOR ser det ikke som aktuelt å utrede Bergeløkka-alternativet. Skulle vi gjort det, hadde prosjektet blitt satt minst tre år tilbake i tid. Da hadde vi måttet lage et nytt planprogram og en ny kommunedelplan, med tilhørende høringsrunder og politisk behandling, etter plan- og bygningsloven. Det hadde ført til en langvarig utsettelse, og enda flere år med usikkerhet for huseiere med båndlagte eiendommer, butikkeiere og andre næringsdrivende.

Bergeløkka var blant de alternativene som ble vurdert i forstudiet, tidlig i planleggingsprosessen. Alternativet ble lagt bort med god grunn: det er urealistisk og usentralt. En ny utredning av Bergeløkka ville med stor sannsynlighet endt med samme konklusjon som i dag.

Byutvikling

En dobbeltsporet jernbane med sentral stasjonsplassering er en unik mulighet for Larvik: den kan fungere som en kraftig motor for by- og sentrumsutvikling. Vi våger følgende påstander: på lang sikt finnes det ikke et enkelt tiltak som vil kunne gi mer til byen enn InterCity-prosjektet. Dette er århundrets sjanse til å gi sentrum en skikkelig vitamininnsprøytning!

Vi ønsker å bidra til at kommunen får en moderne jernbane og et godt knutepunkt, som fører med seg en god byutvikling. Det vil vi gjøre sammen med lokale politikere, næringsliv og organisasjonsliv.

Artikkeltags