Samling i krisetider

Gruppeleder i Høyre, Birgitte Gulla Løken,  håper kommunestyret kan samle seg i disse krisetider.

Gruppeleder i Høyre, Birgitte Gulla Løken, håper kommunestyret kan samle seg i disse krisetider. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For å kunne agere effektivt for eksempel i akutte nødsituasjoner har ordfører Erik Bringedal ved to anledninger bedt om at fullmakt delegeres fra kommunestyret til formannskapet. Det er viktig å ikke glemme at en slik fullmakt ikke betyr at den vil bli benyttet i tilfeller der saken uten ulemper kan behandles av kommunestyret.

Fullmakten var denne gangen begrenset til lov om smittevern etter §4-1. I lovens forarbeider står bl.a, sitat «Dette vil særlig være aktuelt ved åpenbar fare for smitteoverføring hvor det er nødvendig med øyeblikkelige vedtak». Fire av kommunestyrets 41 representanter stemte imot å gi en slik fullmakt, og da avstemmingen foregikk skiftelig forutsatte fullmakten enstemmighet. Resultatet var altså at de fire forhindret at fullmakt ble gitt.

På samme måte som Stortinget har vedtatt «Korona-loven» hvor Regjeringen har fått utvidede fullmakter fra Stortinget, har ordfører Bringedal vurdert det slik at det i gitte situasjoner kan bli nødvendig med meget raske vedtak, og at det da er langt lettere å samle formannskapet med sine 13 medlemmer enn kommunestyret med sine 41.

Så er det selvfølgelig teknisk mulig med dagens digitale løsninger at hele kommunestyret deltar i behandlingen av alle saker, slik Venstres Magdalena Lindtvedt hele veien har tatt til orde for. Selv om jeg mener at en krise som den vi nå opplever er lite egnet for å ri prinsipper av denne typen, er Venstres standpunkt konsistent og begrunnet.

Mens Venstre hele veien har fulgt en linje er det mer krevende å finne noen konsekvent linje hos gruppeleder i MDG, Hallstein Bast. Da ordfører første gang, 13 mars i år, ba om generell delegasjon fra kommunestyret til formannskapet, HERUNDER SMITTEVERN, støttet Hallstein Bast dette uten forbehold!

Når ordføreren så en måned senere, ber om en vesentlig mer begrenset fullmakt, mener den samme Bast plutselig noe helt annet. Uten å bringe nye momenter til torgs finner gruppeleder i MDG det nå opportunt å ikke støtte fullmakten. Basts stemmegivning og kuvending fremstår som lite troverdig.

Larvik er en turistkommune og antall innbyggere øker kraftig i sommerhalvåret. Alt tyder på at situasjonen knyttet til Korona vil vare langt inn i sommerferien og vel så det. Selv om utviklingen av Korona i Norge, og i vår egen kommune, heldigvis går riktig vei er det fremdeles knyttet stor usikkerhet til situasjonen vi står i. Poenget med en slik fullmakt er å kunne bruke den i saker hvor det er høyst nødvendig, kanskje særlig dersom vi er kommet inn i sommerferien.

I denne særdeles prekære situasjonen har ordføreren tatt initiativ til å sørge for en så effektiv og smidig beslutningsstruktur som mulig. Noe som i en gitt situasjon faktisk kan påvirke hvordan smitten bres i Larvik kommune.

Tiden er ikke inne for egenmarkering. Politikere som bruker krisetider til å innta standpunkt man vurderer å gi mest «uttelling» i form av oppmerksomhet er det vi trenger minst av alt.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.