To fra Larvik har søkt på toppjobb i nabobyen

Da fristen gikk ut sist, var ikke rådmanneni Sandefjord fornøyd med søkertilfanget. Etter annen gangs utlysning av topplederstillingen som HSO-sjef i kommunen, har det meldt seg 22 søkere, to av dem er fra Larvik.