Dykket på vrak på 140 meters dyp utenfor Svenner

Dykkere fra Sandefjord Dykkerklubb var de første som besøkte den tyske damptankeren «Stedingen» etter forliset utenfor Svenner i 1940.