Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) fyller 125 år i år og i den anledning arrangeres det «Kløverstafetten» over hele landet. Kløvertur er bra for folkehelsa og det er mange av de 40.000 medlemmene i 600 foreninger som møtes ukentlig for å gå en tur. I anledning jubileet i år, er det sånn at det er en stafettpinne som blir levert fra forening til forening over hele landet. Vi i Larvik får stafettpinnen fra Haukerød sanitetsforening, og skal levere den videre til Porsgrunn, da tar vi toget!

«Kløverstafetten» avsluttes på Landsmøtet i Tromsø 24-26 september.

I Larvik er vi ni foreninger og mange sanitetskvinner vil være med på å feire 125 år. Sanitetskvinnene har siden starten i 1896 vært foregangskvinner. Første sykepleierutdanning, tuberkulosehjem, barnekontroll, hjelpepleierutdanning, tiltak mot kreft, revmatisme, rus og vold mot kvinner. NKS er opptatt av kvinnehelse og gir i jubileumsåret 25 millioner til kunnskapsutvikling og forskning.

Vi møtes i Bøkeskogen tirsdag 4 mai klokken 13.00 og går ned til torget, der det blir en markering hvor Olav Nordheim og ordfører Erik Bringedal vil delta.