Ved elvebredden like på nedsiden av Fritzøe Enros' lokaler på Øya stikker en hvit baug opp fra vannskorpa. Der har båten, hvis eier er ukjent, ligget i lengre tid.

Sju måneder er gått siden ØP omtalte saken sist. Da trodde først Larvik kommunes Torodd Seierstad at båten omsider var blitt fjernet, men den gang ei.

Riktignok var ytterligere en forlatt farkost – en liten, rød speedbåt som lå delvis under vann ved brannstasjonen litt lenger opp i elva – tatt hånd om av eieren eller noen andre etter at saken sto på trykk i lokalavisa.

Den hvite var det imidlertid verre med.

Dumping av båter er lovbrudd

Etter at ØP publiserte et bilde av båten, som da hadde veltet over på siden, på sensommeren i fjor, ble farkosten hevet og tauet noen meter lenger opp i Lågen, der den ble fortøyd ved Frizøe Engros uten at kommunens folk var involvert.

Men i oktober lå den igjen med bakparten under vann.

Det gjør den fremdeles. Nå også uten store deler av overbygget, som trolig er tatt av isen i løpet av vinteren.

Dumping av båter kan innebære brudd på forurensningsloven, kunne kommunens miljøvernsjef Marit Vasbotten fortelle i fjor høst:

– Det påhviler da den ansvarlige å sørge for nødvendig opprydding. Kommunen kan gi pålegg dersom det ikke følges opp, men plikten ligger direkte i lovverket og fordrer ikke noe vedtak for at plikten skal slå inn, skrev Vasbotten i en mail til ØP.

Men, påpekte hun:

– Utfordringen med mange av disse fritidsbåtene er at det er nesten umulig å finne ut hvem som eier dem eller er ansvarlig. Dermed blir det ofte grunneier som blir sittende igjen med jobben og regningen.

Bestilt i vinter

Når det gjelder båten i denne saken, har kommunen nå tatt affære.

– Parkavdelingen har bestilt fjerning av båten ved hjelp av et eksternt firma som skal ta den på lekter fordi det ikke er tilgang med kranbil fra land. Bestilling ble gjort i vinter da det lå is på Lågen. Jeg vet ikke når den blir fjernet, sier Torodd Seierstad, som er avdelingsleder for teknisk drift i kommunen.

Ragnar Kløverød, rådgiver i avdeling for park og friområder, bekrefter at båten blir tatt hånd – og det innen kort tid:

– Arne Rød AS er bestilt for å fjerne denne båten og ei tresnekke som ligger halvveis nedsunket på den andre siden av Lågen. De skulle gjøre jobben i løpet av våren, forteller han.

Får tilskudd

En annen god nyhet for Larvik kommune er at det ikke koster dem en krone – til tross for at eieren ikke bidrar med penger til å få utført jobben:

– Det koster en god del når arbeidet må gjøres fra lekter, men kommunen har gjennom Oslofjordens Friluftsråd søkt og fått tilskudd fra ordningen «Krafttak for en renere Oslofjord». Dette vil dekke kostnadene.

Kommunen vil samtidig, ifølge Kløverød, forsøke å få fjernet en vrakbåt som lenge har ligget ved brua over til Vikerøya.

– Her er vi temmelig sikre på hvem eieren er, og vi er i prosess med å sikre at varslingen om fjerning har nådd fram til eier slik at vi kan få båten vekk uten å risikere noe etterspill, sier han.