«I enhver krig er sannheten første offer» Og deretter til evig tid.

Partsinnlegg i pressen er OK, til og med ønsket. Men forutsetningen er at utsagnsgiver identitet gjøres kjent. Kan du stole på en artikkel om arabere skrevet av en jøde?

Selvsagt ikke. Meninger om krigen i Ukraina blir kommentert av mange skribenter fra Russlands naboland som har et anstrengt forhold til Russland. Artiklene må bedømmes etter hvor skribenten kommer fra. Og selvsagt artikler om Ukraina skrevet av russere.

Lørdag hadde ØP en «kaffe-artikkel» av Adrian Salihu, som ut fra navnet antakelig er Kosovo-albaner. Han påstår at Milošević var krigsforbryter.

Milošević er frikjent to ganger i Haag.

Han påstår også at serberne vranglærer sine barn om at Natos angrep var uprovosert. Natos angrep var uprovosert. Amerikanerne angrep en suveren stat fordi Milošević ikke ville godta Nato-stasjonering i hele Serbia (krav fremsatt etter Rambouillet-forhandlingene).

Jeg var Administrasjonssjef i Kosovo for OSSE i 98–99 og satt ved stabsbordet hver morgen. Det jeg så var at ingen av partene holdt Holbrooke-avtalen (serberne trakk Kosovo-styrkene bare tilbake til brakkene og UÇK fortsatte sine provokasjoner). Amerikanerne hadde formannen i KVM-operasjonen (Walker) og hadde åpenbart bestemt seg for å styrte Milošević på forhånd.

Dette var før 11. september 2001 og muslimer var OK, mens kommunister var fy-fy. Vi i expats i Kosovo Verification Mission ble evakuert på forhånd slik at amerikanerne kunne begynne å bombe.

Det er greit at Salihu fremsetter sine meninger. Men ØP skylder leserne å opplyse om hans bakgrunn.

Aftenposten og Klassekampen har stort sett gjennomført identifisering av skribenter. Det er eksempler til etterfølgelse av ØP.

Les også

De anti-liberales tid

Les også

De glemte barna