Det samme prinsippet må gjelde i barnehagen, som for norsk skole: ikke en krone skal tas ut i privat profitt. Pengene skal gå til barna.

Det burde si seg selv at hver eneste krone staten gir til private barnehager, skal gå til barna, og ikke til å gjøre barnehageeierne rikere. Likevel er denne tanken så provoserende for Private Barnehagers Landsforbund (PBL) at de denne uka gjennomførte en ulovlig aksjon, hvor de ba foreldre hente barna sine lenge før stengetid. Hele denne aksjonsformen var udemokratisk. Vi kan ikke godta at private selskaper presser og truer den politiske prosessen med barna som innsats for å få viljen sin. Derfor var SVs klare oppfordring til PBL å ta opp saken sin på lovlig vis slik som alle andre må.

Årsaken til PBLs misnøye er at regjeringa kutter i utbetalinga av pensjon til barnehagene. Ettersom det ikke finnes noen oversikt over hva barnehagene faktisk trenger til pensjonsutbetaling, blir det ofte igjen store summer, og disse pengene gir mulighet til å ta ut profitt til de kommersielle barnehagene. Fordi de store barnehagekjedene får mye mer penger enn de i realiteten gir ut i pensjonsutbetalinger, blir det desto mer til de få på toppen.

Vi skal ikke bruke en kalori på å beskytte kommersielle konserners mulighet til å hente ut profitt fra felleskapets penger gitt til barna i barnehagene. Tvert imot vil vi forby profitt i velferden og sikre mangfoldet av barnehager mot den store kommersialiseringen og konsolideringen til store konsern vi har sett under Erna Solbergs regjering.

Vi i SV ønsker en bedre modell for å ramme konsernenes profitt enn det flate kuttet som regjeringa legger opp til. Vi vil heller gi hver barnehage dekning av deres faktiske pensjonsutgifter, ikke noe mer, ikke noe mindre. Da får ikke velferdsprofitørene for mye, men enkeltstående barnehager får heller ikke for lite.