Staverns verdensberømte kitschmaler – Odd Nerdrum, hvis lærer på Rudolf Steinerskolen i Oslo var den legendariske forfatteren Jens Bjørneboe – så treffende sier det; uten korona fint lite produktiv kreativitet! For det høstes også positive erfaringer under vår tids skremmende og tidvis dødelige Covid-19-pandemi. Fra så vel generelt lavere kriminalitet og oppsiktsvekkende gode skoleresultater som viser ny vei for Norge!

Norge har lenge ligget på en hederlig bunnplass i Europa når det gjelder så vel frekvens og dødelighet i koronaens tidsalder. Det skal regjeringen og Erna ha en utvilsom kred for! Vi skal ikke lenger enn til vårt tragiske naboland Sverige hvor «søta bror» virkelig har gravd seg ned i søla med apokalyptiske problemer med fremmedkulturell masseinnvandring og mislykket helsepolitikk. Sveriges myrdede statsminister, Olof Palme, tok på 70-tallet initiativ for å holde «sossarna» ved makten. Sammen med Arbeiderpartiets statsminister, Gro Harlem Brundtland, forsto den sosialdemokratiske eliten i Skandinavia at arbeiderklassens tidsalder i Norden var på hell. Man måtte gjøre epokegjørende grep, slik det nøye er beskrevet i en oppsiktsvekkende Stortingsmelding fra siste halvdel av 1970-tallet og som beredte grunnen til vår tids feilslåtte masseinnvandring av fremmedkulturelle, til fordel for vårt etniske folkeslag her oppe i Europas engang så fredelige hjørne.

Vårt naboland har åpenbart foretatt strategisk feilslåtte medisinske valg med nærmere seks tusen pandemidrepte svensker. I motsetning til Norge har den svenske sosialdemokratiske regjeringen nærmest vært totalt usynlige, og overlatt tragedien til helsebyråkrater med Sveriges «koronageneral», statsepidemiolog Anders Tegnell som sjef.

De voldelige demonstrasjonene mot SIAN og dets leder Lars Thorsen, representerer skremmende angrep på selve bærebjelken i vårt demokratiske folkestyre, ytringsfriheten slik den grunnleggende ble nedfelt i 1814 av fremsynte Eidsvollsmenn, hvorav flere fra Stavern, altså Grunnlovens § 100. Etter modell av den store franske revolusjon (1789).

Stopp Islamiseringen av Norge /SIAN arrangerte sin lovlige demonstrasjon mot muslimsk masseinnvandring, men ble i Bergen angrepet av en hylende og hatefull mobb med voldelige muslimer i spiss og unge norske «hooligans» som med vold kjeppjaget også ordensmakten. Bergenspolitiet som livredde forskanset seg på politistasjonen bak skyer av tåregass, glefsende shäferbikkjer og feige køller.

Salige Jens Bjørneboe som mange denne uken vil hylle under årets «Protestfestival» i Kristiansand. Det er nemlig 100 år siden Norges store samfunnskritiske forfatter ble født. Jens, min spennende ungdoms store idol – ved siden av Beatles; yeah ... formulerte det engang så treffende: «det er ikke alltid de som Gud har gitt køller som Han også har gitt forstand». Altså politiet som Jens hyppig filleristet i sine drivende gode essaysamlinger og tallrike bøker på PAX forlag eller diktet om i skjellsettende skuespill som « Den onde hyrde». Statements som for alltid vil stå som bautaer i hans antiautoritære forfatterskap. Et uhyre produktivt og dramatisk forfatterliv som dessverre så altfor tidlig ble avsluttet en vakker forsommerdag i 1976 på fagre Veierland utenfor Tønsberg. Her bodde og jobbet Jens i lange perioder når han ikke dyrket familielivet og forfatterskap på Billingstad i Asker, og hvor han var min nabo på 1960- og 70-tallet.

Mens kriminaliteten generelt har stupt, noe kriminalsjef Vittersøe i intervju med Østlands-Posten nylig bekreftet om tilstanden her i Larvik, bøtelegges nå private fester i koronaens tidsalder. Som i Romerrikets siste dager, er tilsvarende symptomer i vår tidvis dekadente og materielle tidsalder, hvor altfor mange ungdommer tyller i seg uante mengder fluidum. Dette mens puber og restauranter uforståelig nok må stenge kranene når festglade pælmes ut «around midnight».

Ordinære dødstall har trolig gått ned under pandemien i Norge. I siste utgave av menighetsbladet i Stavern, er det overraskende få dødsfall i sommer. Mens det vanligvis har fylt en hel side i bladet, var det denne gang bare et mindre knippe fortrinnsvis eldre menn født på 1920-tallet som har ridd inn i solnedgangen.

Generelle skoleresultater gjør også overraskende byks i riktig retning. Ifl. Dagsavisen 26.8. då. fikk elevene som gikk ut av tiende klasse denne våren, gjennomgående langt høyere standpunktkarakterer enn de som gikk ut i 2019 i nesten alle fag! Fremmøtet er også langt bedre enn tidligere, altså stor grunn til også å heie på våre unge håpefulle!

– Det or’nær seg, vettu!