Sats på ungdommen! Bevar tilbudsstrukturen ved Thor Heyerdahl videregående skole.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg er lærer og rådgiver ved en ungdomsskole i Larvik, og jeg har med vantro fulgt diskusjonen rundt innskrenkning av programtilbudet ved Thor Heyerdahl videregående skole (THvgs) fra høsten 2021. Det er for meg fullstendig uforståelig at den nye fylkesadministrasjonen kan tenke i den retningen de nå gjør.

Min jobb er å følge håpefulle 10.-klassinger på veien til videregående skole. -En svært meningsfull jobb. For meg er det stort hver gang jeg setter meg ned for å samtale med den enkelte elev om veivalg videre etter 10. klasse. Et veivalg som elevene tar svært alvorlig, og mange er nervøse med tanke på om de får plass ved det programmet de ønsker seg og er motivert for. Jeg vet også noe om hvor værhardt det er å være 16-åring.

Et årskull i Larvik teller i gjennomsnitt mellom 500 og 600 elever. I tillegg til å romme de store elevkullene i dette nærområdet, var intensjonen med å bygge en så stor skole som THvgs også å gi så bredt tilbud som mulig til elevene. Jeg forstår ikke da at en fylkessammenslåing må føre til de innsparingene i videregående skole som vi nå hører om.

Gjennom årene som rådgiver har jeg erfart at vår nærskole i Larvik, altså THvgs, er riktig dimensjonert i forhold til elevenes ønsker og tilbud om plass. At de aller fleste får gjennomføre videregående skolegang med noe de er motivert for, er avgjørende for om de skal lykkes videre i livet. Vi vet også at elevene føler trygghet ved å gå på nærskolen, derfor er det viktig at den skolen har et bredt tilbud.

Det er faktisk god økonomi i å satse på ungdommen!

Jeg ber både administrasjon og politikere i fylket om å beholde tilbudet om musikk og dans i Larvik.

I statsbudsjettet for 2021 er dans et satsingsområde. Likevel foreslår fylkeskommunen å legge ned tilbud om musikk og dans i Larvik som har et virkelig stort dansemiljø. Det er da å gå i feil retning.

Jeg ber også om at antall plasser i vg1 og vg2 innen Elektrofag opprettholdes.

Vi har så mange dyktige elever som ønsker seg elektrofag. Stor søkning. Mange av disse elevene tenker å gå y-veien inn i høyere utdanning. Næringslivet i området rundt Larvik har både behov og muligheter for lærlingplasser. Sett med framtidsbriller, burde det være helt riktig å opprettholde god kapasitet på utdanning innen dette feltet.

Sett i lys av frafallsproblematikken, så er det åpenbart feil å spare ved å strupe programtilbudet ved de videregående skolene. Det kan bli langt mer kostbart for det offentlige om frafallet i videregående skole øker.

Jeg ber om at tilbudet ved Thor Heyerdahl videregående skole opprettholdes på dagens nivå.

Årskullet i Larvik er stort, og elevmangfoldet er rikt og spennende!

Sats på ungdommen!

På vegne av meg selv og øvrige ungdomsskolerådgivere i Larvik,

(Dette innlegget sendes også på Mail til fylkeskommunale politikere fra Larviks-distriktet)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.