Det blir trolig en historisk seanse når rådmann Jan Arvid Kristengård og ordfører Erik Bringedal sitter på hver sin ende av et langt bord i kommunehuset i Feyers gate, mens medlemmene i formannskapet sitter på «hjemmekontor» når møtet settes klokka 17.00 onsdag ettermiddag.

– Vi hadde en test tirsdag, og da fungerte dette fint, så da gjør vi et forsøk, forteller Hildegunn Riksfjord, kommunikasjonsrådgiver i Larvik kommune.

Planen er at streamen fra møtet skal vise en storskjerm i kommunehuset, der alle politikerne kommer inn når de snakker, med eller uten web-kamera på. I tillegg kan det bli et kamera for ordføreren og rådmannen som kan veksles inn.

For politikere der kroppsspråk er viktig for å markere politiske synspunkter kan det jo bli krevende, og også å ha en disiplinert debatt der alle får snakke seg ferdig uten avbrytelser, siden den som snakker alltid dukker opp på skjermen i nettmøte-varianten hangout.

Til kveldens møte kommer det opp to saker om veien videre for Larvik bibliotek som er prinsipielt viktige. Disse er unntatt offentlighet.

Saker til behandling

012/20 Fyllestasjon for Biogass

013/20 Trafikksikkerhetstiltak Stavern sentrum

014/20 Detaljert reguleringsplan for Storgata 47, Gbnr. 3020/1996 m.fl. Sluttbehandling

015/20 Detaljert reguleringsplan for Anvikstranda camping, gbnr. 4123/1, 4123/1/82 og 4123/1/84. Sluttbehandling

016/20 Mindre endring av bestemmelsene til Kommuneplanens arealdel (2015-2027),

017/20 Gjenbevilgning investeringsprosjekter 2019 - 2020

018/20 Kulturhuset Bølgen - vedtektsendringer

019/20 Kommunal planstrategi - oppstartsak

020/20 Omdisponering av dyrkbar jord

021/20 Årsrapport Primæroppgavefondet 2019

022/20 Forsikringsoppgjør for bibliotekbygget (Unntatt offentlighet)

023/20 Brannen i Larvik bibliotek, videre prosess i forhold til KLPs beslutning om avkortning (Unntatt offentlighet)

024/20 Eventuelt