Møtet ble holdt i pressverksaken i Sliperiet i Hammerdalen, og ble overført direkte på webtv.

FØLG OPPDATERINGER FRA MØTET HER:

Sakslisten for møtet:

PLANSAKER:

225/22 Referatsaker

226/22 Mindre endring av områdeplan for Faret – Nordby gbnr. 2008/14 m.fl. planid.201206

227/22 Mindre endring av detaljert reguleringsplan for AmundrødRødbøl, gbnr. 2040/89 mfl., planid.201512

228/22 Mindre endring av detaljert reguleringsplan for Sjøparken Agnes

229/22 Planinitiativ - Prinsippavklaring for Sophus Bugges vei 11, 13 og 15, gbnr. 2011/565 m.fl.

230/22 Meldinger 06.12.2022

231/22 Eventuelt

BYGGESAKER:

232/22 Referatsaker

233/22 Behandling av klage - Klage på tillatelse til riving av eksisterende uthus og oppføring av enebolig og bod - Oterøyveien 40 - Gbnr. 1005/98

234/22 Behandling av klage - Terrasse/veranda til fritidsbolig - Dispensasjon fra byggeforbudet og arealformålet - Hyttesone C 231 - Rakke - Gbnr. 4040/82

235/22 Behandling av klage - Avslag på dispensasjon fra LNFformålet for oppføring av fritidsbolig - Kaupang (ingen adresse) - Gbnr. 1012/1/2

236/22 Behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon fra arealformålet - Oppføring av enebolig - Svarstad - Gbnr. 32/113

237/22 Behandling av klage - Søknad om dispensasjon fra planformål - Snødeponi - Langemyr - gbnr. 2005/6 Side 2 av 2

238/22 Behandling av klage - Klage på gebyr - Hyttesone H 26 - Arøya - Gbfnr. 4083/8/17

239/22 Behandling av klage - Avslag på dispensasjon - Oppføre støyskjerm - Utvidelse av terrasse - Gapahuk - Brynesteinveien 4 - gbnr. 1027/159

240/22 Behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon fra avstand til nabogrense - Riving og gjenoppføring av hus - Halsegata 20 og 22 - Gbnr. 1006/15

241/22 Behandling av klage - Avslag på søknad om dispensasjon fra avstand til nabogrense og utnyttelsesgrad - Oppføring av bod - Griffenfeldts gate 23 - gbnr. 3020/638

242/22 Behandling av klage - Fradeling etter jordloven - gbnr. 55/3

243/22 Førstegangsbehandling - Midlertidig utplassering av 2 stykk møteromsmoduler hovedsakelig til bruk i kulturskolen - Nedre Fritzøegate 2 - Gbnr. 3020/1498

244/22 Delegasjonssaker i perioden

245/22 Eventuelt