Gå til sidens hovedinnhold

Se planutvalgets møte direkte fra klokka 11.30

Saker til behandling

■ Referatsaker

■ 002/21 Behandling av klage - Klage på Planutvalgets vedtak om tillatelse til midlertidig tillatelse - Berviveien 34 - 4134/1

■ 003/21 Behandling av klage - Ulovlighetsoppfølging - Ulovlige utvidelser av hytte - Hyttesone M 76 - 4146/5/8, Strand, Kjose

■ 004/21 Behandling av klage - Avslag på endring av bygg, dispensasjon fra byggeforbud mot sjø/LNF - Buavegen 113, gbnr. 4088/56

■ 005/21 Behandling av klage - Ulovlighetsoppfølging - Arealmessige avvik - Larviksveien 19 - 5001/645

■ 006/21 Behandling av klage fra naboer på Planutvalgets tillatelse til søknad om oppretting av 3 grunneiendommer - Dispensasjon fra regulert tomtegrense - Eikelundveien 24 - gbnr 4044/65

■ 007/21 Førstegangsbehandling - Rassikring - Anvikveien 30 (Donavall) - gbnr. 4123/1

■ 008/21 Behandling av klage - 4116/1/4, Hyttesone K 490, Trane - Tilbygg til hytte

■ 009/21 Behandling av klage - Innglassing av terrasse - Gbnr. 3020/2865, Øvre Verksgård 10

■ 010/21 Behandling av klage - Oppføring av terrasse - Gbnr. 4144/1/4, Kroksgrenda 37

■ 011/21 Behandling av klage - vedtak om dispensasjon for endring av fritidsbolig på gbnr 1030/1/40 - Lamøya 71

■ 012/21 Behandling av klage - Klage på Planutvalgets tillatelse til søknad om endret plassering og utforming av keramikkverksted - Dispensasjon fra pbl. § 29-4 - Helgeroveien 317F - 4033/68

■ 013/21 Behandling av klage - påbygg enebolig - gbnr. 1009/64, Drengsroa 42 - Dispensasjon fra bestemmelser om høyde og etasjeantall

■ 014/21 Behandling av klage - Avslag på søknad om fradeling og oppføring av ny enebolig - Dispensasjon fra reguleringsplan - Herfellveien - 1110/123

■ 015/21 Behandling av klage - Oppføring av tilbygg til uthus - Frenvik 17 - Gbnr. 1010/7/19

■ 016/21 Behandling av klage - Rive og gjenreise hytte - Dispensasjon fra kommuneplanens arealformål LNF - Kjoseveien 547 - 4145/12

■ 017/21 Førstegangsbehandling - Bruk av del av driftsbygning til beboelse i forbindelse med gårdsturisme - Nevlungveien 38 - 4091/16

■ 018/21 Behandling av klage - Avslag på søknad om igangsettingstillatelse - Kongegata 3 - gbnr. 3020/2861 (tidl. 3020/1191)

■ 019/21 Delegasjonssaker i perioden

■ 020/21 Eventuelt

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.