– Samfunnet svikter når personer som er blitt utsatt for noe av det verste vi kan forestille oss, blir avvist når de oppsøker et overgrepsmottak for å få hjelp. Det skyldes at regjeringen ikke har satt av nok penger, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Avviser overgrepsofre

Ansvaret for landets 23 overgrepsmottak er flyttet fra kommunene til spesialisthelsetjenesten. Nå etterlyser SV pengene som skulle følge med omorganiseringen. Finansdepartementet oppgir overfor partiet at den samlede kostnaden beløp seg til 75 millioner kroner i 2015.

– Det kan være behov for større summer nå. Etter at seksuelle overgrep fikk mye oppmerksomhet i fjor, var trykket så stort at mottakene ikke hadde mulighet til å hjelpe alle, forteller Øvstegård.

Rekordmange oppsøkte mottaket i Bergen i 2017. Det var også en markant økning i både Oslo og Østfold, men på grunn av lav bemanning måtte sistnevnte mottak avvise folk som trengte hjelp.

– Det er fantastisk at flere nå tør å henvende seg til mottak når de utsettes for vold eller voldtekt, men da må vi sørge for å ha et apparat til å ta dem imot, sier SV-politikeren.

LES OGSÅ: Kirsti bruker fotoprosjekt for å få fram musikere i Larvik

Alvorlige mangler

Flere av overgrepsmottakene mangler kompetanse, oppfølging og beredskapsvakt, ifølge en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i 2017. Konklusjonen er at det trengs store forbedringer før mottakene kan gi et forsvarlig og likeverdig tilbud.

Vi har ingen tid å miste. Dette er sårbare mennesker som trenger hjelp.

Freddy André Øvstegård, stortingsrepresentant (SV)

Den samme rapporten slår fast at det er en alvorlig mangel at ikke alle mottak har etablert beredskapsvakt, og dermed må forholde seg til en ringeliste for lege og sykepleier. Kun halvparten av mottakene hadde fått på plass en medisinsk og psykososial oppfølging.

– Vi skal ha nulltoleranse for vold og overgrep og stille opp som samfunn når det begås slike ugjerninger. Da henger det ikke på greip å måtte avvise sårbare mennesker i døren, sier Øvstegård.

LES OGSÅ: Slik er #metoo i Norge: Vi er svært skeptiske til #metoo - likevel støtter nesten alle kampanjen

Ingen tid å miste

SV har tidligere foreslått å bevilge 75 millioner kroner til statlig fullfinansiering av overgrepsmottakene. Nå forventer Øvstegård å se disse pengene i vårens revidert statsbudsjett.

– Vi har ingen tid å miste. Dette er sårbare mennesker som trenger hjelp, og som har tatt det store steget å gå til et overgrepsmottak, men som møter lukkede dører. Det er dypt alvorlig, sier han.

Politisk rådgiver for helseminister Bent Høie, Saliba Andreas Korkunc (H), understreker at sykehusene i Norge allerede er fullfinansiert av staten.

– Da overgrepsmottakene ble overført til sykehusene, la regjeringen til grunn at kostnadene skulle finansieres innenfor sykehusenes aktivitetsvekst, sier Korkunc til ANB.

Saken fortsetter under bildet.


LES OGSÅ: Jenni (18) er ikke helt som alle andre russ - nå er hun klar som russepresident: – Jeg tenkte; shit! Okey, nå er jeg valgt

Bedre tilbud nå

Regjeringens fem statsbudsjetter har, ifølge Høies politiske rådgiver, lagt til rette for en aktivitetsvekst som er større enn den veksten de rødgrønne, som SV var en del av, klarte på åtte år i regjeringsposisjon fra 2005 til 2013.

– Tilbudet til overgrepsutsatte er blitt bedre etter at sykehusene overtok hovedansvaret. En status fra de regionale helseforetakene i januar viser blant annet at alle overgrepsmottakene har etablert beredskapsvakter og at det er døgnkontinuerlig vaktberedskap i alle mottakene, understreker Korkunc. (ANB)