Seks selskaper vil ha dobbelt så mye nytt handelsareal på Pindsle som kommunen tilbyr

Fristen for å melde interesse for 7.500 kvadratmeter nytt detaljhandelsareal på Pindsle gikk ut ved månedsskiftet. Seks selskaper har meldt seg. Summen av ønskene utgjør 16.500 kvadratmeter, over det dobbelte av hva kommunen tilbyr.