Hans Christian Zeiner-Thorbjørnsen mener det er nødvendig å tappe innbyggerne for penger som kommunen skal bruke til sine behov.

Høyres ene poeng er at eiendomsskatt er en usosial skatt som rammer blindt. Det er en skatt på det å eie, uten fordeling etter evne.

Høyres andre poeng hvis Larvik innfører eiendomsskatt - som eneste kommunen i Vestfold - vil dette bidra til at vi kommer enda mer i utakt med målene våre. Hvorfor velge Larvik med eiendomsskatt når man kan velge Sandefjord uten?

Høyres tredje poeng er at kommunal ekstrainntekt fra eiendomsskatt vil fort bli spist opp av et bevilgningsivrig kommunestyre. Vår oppgave er å drifte kommunen så kostnadseffektivt som mulig, det er vårt ansvar overfor innbyggerne. Å pøse inn mer penger når vi ikke har ansvarlig økonomistyring, blir helt feil.

Zeiner-Thorbjørnsen utfordrer meg til å fortelle hvordan problemene kan løses.  Her er noen eksempler:

1) Kommunen kan opprette et kommunalt utviklingsselskap, etter modell av Porsgrunn Utvikling.*) Der nyttes kommunens heleide selskap til å skape verdier for kommunekassa i stedet for å la disse gå til private eiendomsutviklere som i Larvik. Mitt forslag ble nedstemt i kommunestyret.

2) Kommunens praksis med bruk av fastrente på sine lån, har kostet kommunekassa flere titalls millioner kroner gjennom mange år. Dette bør håndteres på andre måter, bl.a. ved å se forvaltning av Primæroppgavefondet og gjelden i sammenheng. Mitt forslag ble nedstemt i kommunestyret.

3) Høyre fremmet sammen med andre partier forslag om handlingsregel knyttet til gjeldsopptak. Forslaget ble nedstemt i kommunestyret.

Vi må styre kostnadene etter inntektene. Med oppgaver i kø, må vi se på samarbeid og andre effektiviserende løsninger. Derfor skal du stemme Høyre ved valget.

*) Undertegnede er styremedlem i Porsgrunn Utvikling AS.