Jeg har aldri forstått argumentene mot lekser. Selvsagt vil man bli flinkere av å øve på å lese, øve på gangetabellen etc. Det er ingen forskjell på skolefag, fotball, dans, klarinett og seiling. Man må øve for å bli god.

Dersom du øver mye, er sannsynligheten også stor for at du blir bedre. Så enkelt og så vanskelig er det.

Det å gi gode øvingsoppgaver er krevende. De burde ideelt være differensiert og treffe elevenes mestringssone – og gi mulighet til faglig vekst og forberedelse. Man kan dog ikke gi alle elever hver sin individuelle lekse, men man kan gi et utvalg av oppgaver.

En utfordring er å gi gode øvingsoppgaver til de elever som sliter på skolen – slik at de ikke får en ny runde med nederlag når de kommer hjem. Øvingsoppgavene (leksene) må være slik at elevene stiller styrket i skolehverdagen og i videre arbeid med faget - på samme måte som en fotballspiller stiller styrket til neste kamp, dersom han øver i forkant (også utenom de ordinære treningstidene).

Det er også mange som føler at de ikke får den utviklingen de ønsker ved å øve – enten det på håndballbanen eller klaveret, men løsningen er sjelden å droppe å øve hjemme og heller kun satse på håndballtreningen eller kulturskolen.

Lørdag 6. november kunne vi lese på NRK om Lykke Lise på 13 år, som selv var bekymret for egen læring, etter at flertallet av politikerne Moss kommune bestemte at kommunen skulle være leksefri. Det var også foresatte som stod frem og var bekymret og som nå ville kjøpe skolebøker for å øve hjemme.[1] Et av hovedargumentet til ordføreren i Moss er at “det vil minske forskjeller”.

Jeg er svært usikker på om en leksefri skole vil minske noen forskjeller – i min optikk vil det utelukkende gjøre forskjellene større. Enkelte hjem vil fortsatt øve hjemme. De vil diskutere politikk, natur, lese og regne. Bak andre dører vil man kunne oppleve en enda større avstand til skolen.

Lekser gir foreldre et innblikk inn i elevens skolehverdag og gir en arena for samhandling om barnets/ungdommens læring og forståelse av skolens arbeid.

Man hører aldri om at særforbund forbyr at fotball-, sjakk- eller dansetreneren gir barnet/ungdommen øvingsoppgaver som de kan gjøre hjemme. Det er det en grunn til. Man blir flink av å øve.