Farevarselet gjelder foreløpig fra torsdag morgen til lørdag morgen, og ifølge yr.no ventes vannføringen å øke i små og mellomstore vassdrag. Dette kan føre til lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader. Det er foreløpig ventet mest regn litt inne i fylket, altså mer i Kvelde og Svarstad enn ute ved kysten.

– Det kommer til å bli vått de neste dagene. I løpet av torsdagen kan en fort få omkring 20 millimeter regn flere steder, og fredag kan det også komme rundt 20 til 30 millimeter, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til Drammens Tidende.

I og rundt Larvik by ventes det 16 millimeter regn i løpet av torsdagen, mens fredagen får 14 millimeter. I Svarstad er torsdagstallet 28 millimeter.

NVE har sendt ut følgende råd om situasjonen:

– Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Ifølge yr.no går regnværet over i en lørdag med sol og fint vær, men i neste uke blir det mer regn, i det som så langt ser ut til å bli en våt november måned.

Mens indre strøk «bare» varsles om flomfare, er det også sendt ut et gult farevarsel for vind i kystnære områder.

– Fra torsdag morgen kortvarig sørlig stiv kuling 15 m/s, heter det i varselet, hvor det frarådes bruk av småbåt mens vinden er sterk.

Her er tipsene for å forebygge

Nettsiden Varsom.no har laget en oversikt over fra privatpersoner kan gjøre for å begrense skadene, dersom det blir en flom. Her er punktene, flere er nok mest aktuelle ved mer nedbør enn det som kommer denne uken:

■ Gi plass til vannet: Fjern snø, is, løv, søppel o.l. som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Vannet vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.

■ Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materiale. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.

■ Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.

■ Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.

■ Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.

■ Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes de til et mindre utsatt område.

■ Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.

■ Flytt rundballer: Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.

■ Egenberedskap: Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt.