På Landsmøtet forrige helg vedtok Senterpartiet å støtte norsk tilslutning til FN-traktaten som forbyr atomvåpen. «Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og jobbe for at flere land gjør det samme», står det i vedtaket.

Atomvåpenforbudet som FN vedtok i 2017 kom som et resultat av et initiativ tatt i 2013, da Senterpartiet sist satt i regjering. Over femti land har allerede undertegna FN-traktaten. Det bør Norge også gjøre!

Mitt parti Senterpartiet mener at Norge fortsatt skal basere forsvars- og sikkerhetspolitikken på medlemskap i NATO og et aktivt arbeid i FN. Det er ikke NATO som har atomvåpen, men de tre medlemslandene U. S. A., Frankrike og Storbritannia. Det er slått fast at det ikke er noen juridiske hindre for Norge å slutte seg til traktaten. Bare politisk vilje og en erkjennelse av trusselen atomvåpen faktisk utgjør. Et av de viktigste prinsippene i norsk sikkerhetspolitikk har vært: Ingen atomvåpen på norsk jord!

To av de største farene verden står overfor i dag er klimaendringer og atomvåpen. Klimaendringene kommer sakte og sikkert. Konsekvensene fra bruk av atomvåpen kommer umiddelbart. Det er nesten umulig å bygge beredskap mot atomvåpen. Skadene vil være for store og strålingsfaren for høy. Atomvåpen kan bli brukt som ei planlagt handling, ei ulykke, en misforståelse eller ved en terrorhandling.

Trusler om bruk av atomvåpen bidrar ikke til trygghet i verden. De ni kjente atommaktene har til sammen 13 tusen atomvåpen. Innpå to tusen av disse står klare til utskyting på kort varsel. Dette innebærer en kjempestor risiko. Risiko er det også ved verdens sivile atomkraftanlegg. Husk Tsjernobyl og Fukushima!