Stortingsvalget er for lengst over. Likevel er det på sin plass å takke alle som brukte stemmeretten sin. Larvik Sp takker, og spesielt alle de som stemte på Senterpartiet. Her i Larvik var det 3006 som gjorde nettopp det. Dette er 11,4 prosent av stemmene. En oppgang på 4,6 prosent fra valget i 2017. I Vestfold valgkrets fikk Sp 13 775 stemmer, som utgjør 9,9 prosent av de avgitte stemmene. En oppgang på 3,8 prosent.

Det gode valgresultatet gjør at vår førstekandidat Kathrine Kleveland endelig vant en Stortingsplass. Forrige gang Senterpartiet var representert fra Vestfold var i perioden 1993-1997, da Eva Lian var stortingsrepresentant. Sjøl om Kathrine Kleveland er fra Holmestrand er hun godt kjent i Larvik. Etter mange år i fylkestinget og utallige besøk her i Larvik er hun godt informert om utfordringene i kommunen. Blant annet gjennomføring av InterCity med dobbeltspor, Bypakke Larvik, forutsigbarhet for Politihøgskolen i Stavern og Herregården. Saker som krever drahjelp fra Stortinget. For oss på grasrota i Senterpartiet er det godt å vite at det er lett å holde kontakt med vår stortingsrepresentant.

Per-Asbjørn Andvik er 1. vara for Kleveland til Stortinget. Han er også godt kjent i kommunen vår i tillegg til at han, som navnet tilsier, har sine røtter i Brunlanes. Verdt å merke seg er også at vi i Larvik har 2. vara til Stortinget. Nemlig 25 år gamle Oda Maria Irgens Hokstad. Hun vil sannsynligvis også få muligheten til å benytte landets viktigste talerstol på Stortinget enkelte ganger.

Sp i Vestfold hadde to konkrete målsettinger før valget. Vinne en Stortingsplass for Sp fra fylket og bidra til et regjeringsskifte. Det er store forventninger til ei regjering med tydelig Sp stempel på. Hvordan regjeringsforhandlingene vil gå er det for tidlig å si noe sikkert om. Uansett ønsker vi vår representant Kathrine Kleveland lykke til med arbeidet på Stortinget. Oppgavene står i kø for blant annet: bedre kommuneøkonomi, ha fokus på menneskeverd, et skikkelig landbruksløft, tette igjen de sosiale forskjellene som har utvikla seg under Høyreregjeringa, sikre helsetilbud i hele landet, stå imot presset fra EU gjennom EØS-avtalen, sikre norske arbeidstakeres rettigheter, osv. osv.