Denne uka ble det kjent at Politihøgskolens (PHS) styre har besluttet å flytte 24 studieplasser og ett undervisningsårsverk fra Stavern til Oslo. Bakgrunnen er regjeringas beslutning om den kraftige reduksjonen av politistudenter fra 550 til 400.

Senterpartiet har vært motstander av det massive kuttet i antall politihøgskolestudenter som Høyre og FrPs justisministre har gjennomført. Norge trenger flere politifolk, ikke færre. Veksten i politiansatte har kun vært mulig fordi den rødgrønne regjeringa økte studentopptaket fra 400 til 720. Høyreregjeringa har nå gått tilbake til det laveste opptaket siden 2006.

Sørøst politidistrikt er blant distriktene med lavest politidekning på omtrent 1,55 politifolk per 1000 innbygger, langt unna det nasjonale målet om 2 per 1000. Sørøst er den store taperen under denne regjeringa med kun 97 flere politiansatte siden 2013. Til sammenligning har Oslo politidistrikt økt med nesten 500 i samme periode. Senterpartiet mener at målet om 2 politifolk per 1000 innbygger må gjelde for hvert politidistrikt. Derfor trenger vi flere politihøgskolestudenter, også i Stavern, i årene fremover.

Senterpartiet vil i motsetning til regjeringa og FrP beholde Utrykningspolitiet (UP). Norge er blant verdens beste land når det gjelder trafikksikkerhet og UP spiller en nøkkelrolle på dette området. Det er dessverre mange ruskjørere og mye uforsvarlig kjøring på veiene våre. Trafikklovbrudd er faktisk den nest største kategorien når det gjelder anmeldt kriminalitet og blant det folk er mest bekymret for ifølge politiets innbyggerundersøkelse.

De færreste av oss er glad for å bidra til statskassen hvis UP tar oss i å gjøre noe ulovlig i trafikken, men vi tror ingen ønsker å møte flere ruskjørere eller vogntog med nedslitte dekk, eller at politikontroller på veiene rundt skolene til barna våre skal reduseres.

Mye av det politiet vi ser ute, er faktisk UP, til tross for at de utgjør en svært liten andel av politiet. Politiets egen undersøkelse viser at UP-patruljer er de som gir mest operativt politi for hver treningstime. I tillegg til å drive trafikkontroll er de også en viktig beredskapsressurs ved alvorlige hendelser. UPs mannskaper bor rundt omkring i landet med politibilen utenfor egen bolig og kan raskt gjøre en innsats dersom noe skjer.

Senterpartiet ønsker å satse på den kunnskapen, kapasiteten og fagmiljøet som er i Stavern både på Politihøgskolen og i Utrykningspolitiet. Kriminalitetsbildet endres, også på veiene våre. UP har vist at de er i stand til å endre seg i tråd med utviklingen og er i dag en svært viktig enhet både når det gjelder forebygging og bekjempelse av kriminalitet.

Vi må ta vare på det som fungerer og bygge videre på den kunnskapen som eksisterer både på Politihøgskolen, i UP og i politidistriktene. I september kan folk i Vestfold bestemme om de ønsker økt satsing på lokalt politi, Politihøgskolen og UP, eller om de vil støtte sentraliseringen som truer fagmiljøet i Stavern og ikke fører til flere politifolk i vårt politidistrikt.