Vestfold og Telemark Senterungdom vil dele Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det samme vil tre av fire innbyggere under 30 år, viser en undersøkelse NRK og Amedia har gjennomført.

Store enheter gjør folk små. En deling av det tvangssammenslåtte fylket Vestfold og Telemark vil gi veldig gode forutsetninger til å bygge to nye fylkeskommuner, der man i enda større grad kan ta hensyn til egenarten de to fylkene har.

Det er også stort flertall blant folk, og de folkevalgte i kommunene for å dele fylket. Det gjør det nesten umulig å se for seg at Vestfold og Telemark kan fortsette. Til det er motvinden for stor, og motbakken for bratt.

Det bør Fylkestinget gjenspeile når de 15. februar formelt skal vedta å søke om en deling av fylket.

Debatten om fylkets framtid har skapt engasjement. La oss ta vare på det engasjementet, og stake ut kursen for to nye fylkeskommunale organisasjoner, samtidig som man ivaretar tjenestetilbudet fram mot 2024.

Nå er muligheten der for å etablere to nye fylkeskommuner med en demokratisk forankring i folkestyret, med et folkelig flertall bak seg og som oppleves relevant av folk og kommuner. En fylkeskommune som er i stand til å oppfylle målsettingene i Hurdalspattformen om å ta over statlige oppgaver, og som blir en positiv utviklingsaktør i by og bygd, for ungdommen, frivilligheten, kulturen, idretten, industrien, reiselivet og alle andre samfunnsområder.

Senterungdommen har tro på fylkeskommunen, og Senterungdommen har tro på nye Vestfold fylkeskommune og nye Telemark Fylkeskommune.