Nok en gang loves det mer synlig politi, senes i Østlands-Posten den 9. august. Men til og med Høyre-folk må vel snart innse hva som har skjedd etter åtte år i regjering.

· I 2013 sa regjeringen: «Målsettingen med det nye nærpolitiet er at politiet skal være operativt, synlig og tilgjengelig, med kapasitet til å etterforske og påtale kriminelle handlinger»

· I 2015 sa daværende justisminister Anders Anundsen (Frp): «Nærpolitireformen sikrer et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er».

· I 2017 skrev Høyre: «Politiet skal være mindre på kontor og mer ute i gatene». Daværende justisminister Per Willy Amundsen (Frp) garanterte et bedre polititjenestetilbud også i de 126 lokalsamfunnene som mistet sin politistasjon eller lensmannskontor.

· I 2020 sa distriktsminister Helleland at politiet skal styrkes i distriktene.

· I 2021 sier både statsministeren og justisminister nok en gang: «Mer synlig politi blant folk».

Senterpartiet håper at folk ikke lar seg lure av regjeringen flere ganger. La oss se på hva forskning, statusrapporter og de tillitsvalgte sier om situasjonen.

Evalueringsrapporten av nærpolitireformen fra mai 2021 sier: «Målet om økt tilstedeværelse og synlighet lokalt er ikke nådd (…) målsettingen om flere patruljer ikke er nådd». Med andre ord, alt dette som Frp og Høyes politikere har lovet gang på gang har ikke skjedd. Å komme med det samme løftet en gang til er rett og slett pinlig.

Leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad har gjentatte ganger sagt: «Lovnaden man ga befolkningen er ikke overholdt. Vi i Politiets Fellesforbund har derfor sagt at befolkningen rett og slett er holdt for narr».

Siden 2013 har antall årsverk i sentralt politibyråkrati i Politidirektoratet, Politiets Fellestjenester og Politiets IKT-tjenester økt med 720 årsverk. Det er brukt seks milliarder (!) kroner på konsulenter.

Frp, Høyre, KrF og Venstre har systematisk bygget ned lokalt politi i hele landet. Mæland og Westgaard-Halle viser til at Sør-Øst har fått 87 nye politiårsverk siden 2013. I samme periode har politiet i Tønsberg vokst med 324 ansatte. Med andre ord en ekstrem indre sentralisering i politidistriktene.

Sande, Holmestrand, Re, Horten og Larvik har alle enten mistet sitt lokale politi eller fått færre ansatte i politiet i dag enn før «nærpolitireformen». I nye Holmestrand kommune med rundt 25 000 innbyggere er det i dag ingen politifolk. I 2013 var det 24 politiansatte i henholdsvis Sande og Holmestrand.

Redaktøren i fagbladet Dansk politi skrev i 2020 (oversatt fra dansk): «Det virker å være til stede, prate med mennesker, kjenne folk. Som Politiforbundet også har påpekt igjen og igjen. Politiarbeid er både- og, og det skal stå på et fundament av lokal tilstedeværelse- og kunnskap. Synlighet i form av beredskap som haster hurtig forbi virker derimot ikke. I hvert fall ikke hvis den lokale forankringen er fraværende. Alt det vet politiet godt. De får bare sjeldent ressurser eller politifaglig frie tøyler til å gjøre det og gjøre det riktig».

Regjeringens politikk setter politifolk på kontor. Dagens regjering forstår ikke verdien av lokalt forankret politi både i byer, tettsteder og bygd. Senterpartiet vil ha slutt på at regjeringen holder folk for narr med sine mange løfter om nærpoliti. Senterpartiet vil ha mer lokalt, tilstedeværende politi både i krise og hverdagen. Både i by, tettsted og bygd. Det er på tide å gi politifolk frihet til å utøve politifaget. Vi har verdens beste politifolk. La dem få være et politi nær folk i hele landet.