Sentrumsbedrifter skylder Larvik By store summer – det kan få konsekvenser for jula i sentrum: – Hadde vært veldig trist

Artikkelen er over 1 år gammel

Fle­re av be­drif­te­ne som er med­lem i or­ga­ni­sa­sjo­nen Lar­vik By har ikke be­talt årets med­lems­kon­tin­gent. Det kan få kon­se­kven­ser både for bu­tik­ke­ne og de­res kun­der.