Vestfoldingene følger en internasjonal trend – og det er ikke positivt ...

En ny rapport har sett nærmere på tallene når det gjelder seksuelle sykdommer. I Vestfold er allerede flere personer smittet med gonoré i år enn det var totalt for fylket i 2018.