(Telemarksavisa): Det skriver Nye veier i en pressemelding fredag formiddag.

Ifølge selskapet inngår parsellen i prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen.

– Med denne kontraktsigneringen er det klart for helhetlig utbygging av den om lag 17 km lange strekningen fra Rugtvedt til Langangen, heter det i pressemeldingen.

– Det er gledelig at vi har landet kontrakten på parsell 2 E18 Lanner-Kjørholt. Utbyggingen av de to øvrige parsellene i prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen har pågått i halvannet års tid og er i rute. For parsell 2 var det en del av kontrakten fra 2020 at totalentreprenøren skulle utarbeide detaljreguleringsplan. Vi har siden da dessuten vært i en samhandlingsfase blant annet for å optimalisere kryssløsninger på parsellen. Optimaliseringen har også resultert i at vi skal bygge en tunnel på om lag 5,2 km, Grenlandstunnelen, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Åpner i 2025/26

Det er til tider utfordringer med trafikkavviklingen på E18-strekningen fra Langangen til Rugtvedt særlig i forbindelse med helge- og ferietrafikk.

-Vi er tilfredse med signeringen og nå kan vi gå i gang med utbyggingen også på parsell 2. Jeg er særlig fornøyd fordi vi får en helhetlig utbygging gjennom et område som er vel kjent for at det oppstår forsinkelser i trafikken og problemer med framkommelighet., sier Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier og fortsetter:

– Med denne utbyggingen blir det sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Dørdal i Bamble. Så trafikantene vil merke stor forskjell i forhold til dagens situasjon når veien åpner i 2025/2026. Sammen med entreprenøren skal vi fortsatt arbeide med å ivareta personsikkerhet i anleggsgjennomføringen.

Prosjektet E18 Rugtvedt-Langangen

  • Hele strekningen er om lag 17 km.
  • Den nye firefelts veien bygges for fartsgrense 110 km/t.
  • I 2020 signerte Nye Veier kontrakt med EIFFAGE Génie Civil for utbygging av parsell 1 og 3.
  • I kontrakten er det en passus om detaljregulering og samhandling på E18 Lanner-Kjørholt, parsell 2.
  • Utbyggingen har en samlet kontraktsverdi på ca 5,8 milliarder kroner eks. mva.
  • Det er et komplekst prosjekt med store brukonstruksjoner og tunnelerProsjektet inkluderer bygging av den nye Grenlandsbrua, Langangenbruene og Grenlandstunnelen.