Med denne oppfordringen avsluttet styreleder i Stiftelsen Newton-rommet, Jan Ludvig Werner, sin sjarmoffensiv overfor stortingsrepresentantene da fem av de sju politikerne på Vestfold-benken i går var på besøk i Newton-rommet i Hammerdalen.

Og han var ikke snauere enn at han slang på en anmodning om et statlig investeringsbidrag på eksempelvis to millioner kroner.
Akkurat det kunne ikke benk-leder Svein Flåtten (H) love, men Dag Terje Andersen (Ap) pekte på at Kunnskapsdepartementet rår over midler til blant annet prosjektstøtte som det kan være mulig å søke.

Realfagsløft

Stortingspolitikerne fikk høre om satsingen på realfag og arbeidet med både Newton-rom og Matteparken som læringsarena som skal motivere barn og unge til innsats.

Newton-rommet er i full gang. Det er 30 slike Newton-rom i Norge. Larvik er foreløpig eneste med slikt tilbud i Vestfold. Alle femte- og åttendeklassinger i kommunen, samt alle førsteklassene fra Thor Heyerdahl videregående skole, er innom i løpet av skoleåret, og tilbakemeldingene fra både elever og lærere er så langt meget gode.

Matteparken

Den såkalte Matteparken skal anlegges rundt om i Hammerdalen med 54 ulike installasjoner i larvikitt – en park hvor små og store både kan leke og lære.

Meningen er at parken skal stå ferdig om halvannet år. En egen prosjektgruppe er i gang med utvikle pedagogisk innhold.

Investeringen er beregnet til fem millioner kroner. DnB-stiftelsen har bevilget en million, og dermed har man kunnet sette i bestilling en del av installasjonene. Om det vil lykkes å hente ut statlige midler, gjenstår å se. Politikerne på Vestfold-benken var i hvert fall imponert over det de fikk se og høre. Kanskje ble et godt grunnlag lagt under gårsdagens besøk, hvor Mille-Marie Treschow og Thore Møgster fra Fritzøe Eiendom også orienterte om sitt engasjement for realfag og om planene for videre utbygging av Hammerdalen.