Gå til sidens hovedinnhold

Sjøfronten i Stavern – unik stedsidentitet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kystkultur er, og bør være, prioritert i en kommune med over 120 km kystlinje. Og kommunen vår er i særstilling en kommune som folk benytter seg av kystnære og maritime aktiviteter.

Kysten er en av våre sterke stedsidentiteter, og som det står i nylig revidert Kulturplan for Larvik kommune;

«Identiteten, historikken og tilhørigheten innbyggeren har til kysten og havet, må ivaretas i utviklingen av Larvik». Kulturplanen tar seg fore å «anerkjenne og bygge videre på lokal historie og stedets unike kvaliteter».

Sjøfronten i Stavern er attraktiv for oss som bor her og kjærkomne gjester til vanns og til lands. Det beste vil være å forene en attraktiv gjestehavn med bevaring av stedsidentitet og unik historie. I tillegg er vannkvalitet og marin sikkerhet viktige elementer.

I diskusjonen om tilrettelegging for bedre, sikrere og mer komfortabel båthavn og gjestehavn, blir det viktig at noen reiser kritiske spørsmål for å bevare den betydelige maritime og kystnære lokalhistorie.

Kystlaget Fredriksvern har i sitt mandat ål fremme arbeid for bevaring og allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk kystkultur i overensstemmelse med Forbundet KYSTEN. Det skal legges særlig vekt på bevaring og allmenn bruk av:

• Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig som er særegent for distriktet.

• Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform og lignende som har lokal tilknytning.

Kysten står for store utfordringen i årene som kommer. Flere båter og behov for havner av ulike størrelser kan bli en utfordring for det unike kystbildet i kommunen vår. Maritim forsøpling av hav og havn bør også nevnes.

Situasjonen for sjøfronten i dag er at det legges opp til bølgebryter(e) som vil kunne ødelegge historisk materiale på bunnen av havnen, og redusere den stadig mer elendige vannkvaliteten. I tillegg vil bølgebrytere, slik vi kjenner dem i dag, ødelegge den unike atmosfæren og utseende i vårt vakre havnebasseng.

Det er ikke lette å argumentere for stedsidentitet, kystkultur og historisk verdi. Den må føles. Det som for noen er å utvikle, er for andre å ødelegge. Derfor er det vanskelig å ta på alvor et oppdrag som mulighetsstudien, der man i liten grad ser de store linjene og konsekvenser av forslagene.

Det er viktig at argumentene har samme verdi i debatten om utvikling av sjøfronten i Stavern. Kystlaget Fredriksvern mener vi må finne fora som legger opp til reelle diskusjoner der profitt og identitet diskuteres jevnbyrdig. Og som finner løsninger som man anerkjenner og bygger videre på lokal historie og stedets unike kvaliteter. Kanskje en god løsning er å be Riksantikvaren å frede det unike havnebassenget i Stavern?

Kommentarer til denne saken