Det har vært mye fokus på Skagafeltet utenfor Stavern, -feltet der man skal sette opp 70 Eiffeltårn med blinkende røde lys på toppen, -noe som vil være veldig forstyrrende og irriterende sett fra land.

Greit, lokalt sett er det absolutt noe å være opptatt av, og konsekvensene for folk, eiendomspriser, livskvalitet osv.

Men konsekvensene av havvindkraftverk generelt har det ikke vært så mye fokus på. Og når politikere og andre skal treffe sine beslutninger er det viktig at de har et så bredt og saklig faktagrunnlag som mulig.

Og jeg er redd vindkraftindustrien tilbakeholder en mengde opplysninger de ikke ønsker at politikere og beslutningstakere skal vite altfor mye om.

Derfor vil jeg nevne noen momenter som gjelder havvindkraftverk generelt, -Skagafeltet og andre, som politikere og beslutningstakere bør vite om og sette seg bedre inn i.

  • Havvind er skummelt av flere grunner. Slitasjen på turbinene i sjøen med saltholdig luft er betydelig større enn på land. Spesielt på vingen er dette kritisk fordi det betyr tilførsel av Epoxy mikroplast inneholdende bisfenol A, en potent hormonhermer som frigjøres sammen med mikroplast.
  • Det brukes også PFAS som både er hormonhemmende og kreftfremkallende. Stoffet er foreslått forbudt i Norge, Sverige, Nederland og Tyskland.
  • Hydraulikkolje lekkasjer må også påregnes. En dråpe av denne forurenser 1000 liter vann. Det kan være 2000 liter i en vindturbin. På Roan Vindkraftverk på Fosen (ulovlig bygget) var det to akutthendelser med hydraulikkolje i fjor.
  • På Storheia også, og flere andre steder. Så vet vi at sjøfuglbestanden trues av vindturbiner. Bestanden er allerede redusert med 80–90 %. Opptelling av sjøfugl rundt havvindkraftverk i Irland og Skottland viser en kraftig desimering av bestanden. Hummer er blitt deformert og vanskapt langs sjøkabler på bunnen.
  • For fiskeriene utgjør vindkraft på havet en stor trussel og et betydelig tap av fiskefelter. Vi vet også at lyd forplanter seg flere ganger lenger i vann enn i luft.
  • I USA ble det på kort tid strandet 23 døde hvaler i løpet av kort tid. Det dør også delfiner og andre havpattedyr. Mistanken er rettet mot havvind. Kunnskapsgrunnlaget er spinkelt, men faresignalene er betydelige mht. økologiske konsekvenser.
  • Og momentene er mange, mange flere. Jeg håper politikere og beslutningstakere setter seg godt inn i hva vindkraft egentlig er for noe. Et bomskudd spør du meg.