Gruppelederen i Larvik KrF, Olaf Holm, bruker sin raust tildelte plass i fast spalte i ØP til å sutre over samfunnets vilje til å konfrontere konservative kristne.

I sitt innlegg «Kan jeg fortsatt være en kristen i Norge?» klager han på enkelte kommuners nye praksis med å innskrenke støtteordninger til institusjoner som ikke viser respekt for medmenneskers seksuelle legning eller ekteskapelige status. Jeg håper han ikke opplever det som forfølgelse. Det er ellers ganske typisk når kristne grupperinger blir fortørnet når man begynner å stille spørsmål ved støtteordninger de mener å ha hevd på, trass i dårlig evne til å inkludere og vise toleranse. Og han tror vel ikke at det er bare kristne som forfølges for sin tro. Vi som ikke «har noen tro», har også fått vår dose.

Det virker litt pussig når han viser til FNs Menneskerettighetserklæring, for å påpeke alles rett til å mene, hevde og tro i forbindelse med religion og tro. Han er selvsagt spesielt ute etter å oppnå «friheten til å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer».

Med denne friheten kjemper han for konservativt kristne skolers og menigheters rett til å diskriminere personer som ikke tilfredsstiller det de definerer som bibelens lære om samliv, eller å rangere kvinner lavere enn menn.

Det er selvsagt hans rett å argumentere for slikt. Og det bør være samfunnets rett å argumentere for retten til å ikke ville støtte slik diskriminering økonomisk. Slik Larvik kommune er forpliktet til ved å bidra til driften av Kongshaugen Kristne Grunnskole. Som underviser i kreasjonisme.

Men det pussige er at samme Holm er motstander av Larvik kommunes rett til å heise Regnbueflagget for å markere menneskerettighetene for bl.a. også seksuelle minoriteter.

Den toleransen han etterlyser, gjelder kanskje ikke alle?

Skal samfunnet fortsette å favorisere det gammeldagse kirkesynet på mannen som den ledende, og retten til å stenge ute dem som lever sammen utenfor ekteskapet, uansett kjønn?