For noen år siden hang følgende skilt i Nesjarhallen: «Betal skatten din med glede. Larvik kommune». Jeg tror de færreste av oss, meg selv inkludert, fryder seg over å betale skatt. Men det er nødvendig, og en av verdens beste forsikringer. Så slagordet burde kanskje heller være «Betal skatten for ditt eget beste. Hilsen velferdsstaten».

Foran hvert valg er en av de store diskusjonene skattenivået – så også i år. Arbeiderpartiet går til valg med et tydelig skattebudskap: de som tjener mest skal betale mer, de som tjener minst skal få skattelette. Skillet har vi satt ved en inntekt på 750.000,-, altså tjener du mer enn det blir det noe mer skatt, tjener du mindre så blir det skattelette. La meg gi noen eksempler: Tjener du mellom 400.000-450.000,- vil du få en skattelette på 2.240,- i året, tjener du rett over 750.000 vil du få en skatteøkning på 2.320,- i året. Tjener du mellom 2 og 3 millioner vil skatteregningen din øke med 22.250,- i året.

Men det er ikke bare inntekten og skatten på den alene som bestemmer hva du sitter igjen med i lommeboka ved månedsslutt. Arbeiderpartiet vil blant annet gjøre det rimeligere for dem som pendler. Har du i overkant av tre mil til jobben, vil du spare rundt 2.000,- i året i skatt med Arbeiderpartiet. Vi vil doble fagforeningsfradraget, og vi vil senke maksprisen på en barnehageplass. Alt i alt vil familier med en gjennomsnittsinntekt sitte igjen mer penger, enn det som er tilfellet i dag.

Men hvorfor betaler vi egentlig skatt – eller verdens beste forsikring som jeg liker å kalle det. Du får gratis behandling i et av verdens beste helsevesen, du får sende barna dine på skolen – helt til de er ferdige på høyere utdanning om de ønsker, uten at det koster noe. Du får pensjon fra folketrygden, du får født barna dine uten å tenke på om du har råd. Du får sykepenger om du blir syk og du får arbeidsledighetstrygd om du mister jobber.

Arbeiderpartiet ønsker at enda mer skal inngå i velferdsstaten. Først skal vi reversere de smålige kuttene som har blitt gjort de siste årene – det som faktisk betyr noe for vanlige folk. Derfor vil vi gjeninnføre brillestøtten til barn. Vi ønsker at tannhelsen etter hvert skal bli en fullverdig del av folketrygden, og vi ønsker et pensjonssystem som sikrer at pensjonistene ikke taper kjøpekraft.

For å få til dette, må vi få enda flere i arbeid. Og vi må sikre at de som i dag jobber deltid, kan få seg en trygg heltidsstilling. Også mener vi altså at de som har mest, skal bidra mest. Det mener vi i Arbeiderpartiet er rettferdig – og fornuftig.

Så jo, jeg betaler nok skatten min med glede, og i hvert fall med fornuft. Jeg gjør det fordi jeg mener det er viktig at vi som fellesskap reduserer forskjeller og skaper forutsigbarhet og trygghet for folk og bedrifter.