Gå til sidens hovedinnhold

Skatt for skatten skyld?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er tydelig at Høyres Kjetil Vold å prøve å vri oppmerksomheten vekk fra det som er sakens kjerne, nemlig hva som er årsaken til at så mange kommuner ser seg nødt til å innføre eiendomsskatt. Alle er vel helt enig med Vold i at skatt for skattens skyld er meningsløst, men det er liten tvil om at regjeringens skattelettelser for de rike gir mindre penger til statskassa og dermed reduserte overføringer til kommunene. Når ulike reformer stadig påfører kommunene både nye oppgaver og utgifter, og tilskuddene fra staten reduseres, har mange kommuner ikke funnet andre løsninger enn å be innbyggerne selv å betale. Privatisering viser seg jo være finansiert av kommunene uansett, tjenestene må kjøpes av kommunene, så det er vel ingen god løsning. Det er nok av dårlige eksempler fra land med et privatisert helsevesen. Det var skremmende å se hvor raskt de mistet kontrollen på pandemien.

Er det virkelig slik at Høyre ikke forstår forskjellen på målet til statlig og kommunal forvaltning og målet til en bedrift? Selvsagt hadde Larvik kommune gått konkurs om de var en privat bedrift. Det er jo ikke en bedrift, men en kommunal forvaltning som skal levere tjenester til innbyggerne, ikke først og fremst drive så billig som mulig for å få et størst mulig utbytte. Hvis ikke kommuneøkonomi og forvaltning er et eget fag på handelshøyskolen og på BI, så bør det gjøres noe med så fort som mulig.

Larvik kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon akkurat nå, og før vi får skiftet til en regjering som er villig til å overføre mer penger til kommunene, er noe nødt til å gjøres. For de som trenger pleie nå, for ungene som går på skole og for vedlikehold av bygg og alle andre oppgaver kommunen må gjøre nå, haster det faktisk. Da kan vi ikke bekymre oss for hvor vi skal hente pengene når ikke eiendomsskatten heller bidrar nok til at tjenestene kan leveres. SV vil ha en rettferdig skattepolitikk som gjør at alle bidrar etter evne, ikke slik som nå, at noen får fordeler som ingen kan påvise har god effekt for fellesskapet.

Men for å unngå eiendomsskatt i denne kommunen kan jo en løsning være å søke å påvirke sine partifeller som sitter med makten, eventuelt skifte parti og begynne å dra i riktig retning. Det er plass i SV!

Kommentarer til denne saken