SKATTEVEKST: Til sammen betalte de 100 rikeste i alle Vestfold-kommunene 299 millioner mer i skatt i fjor enn året før.
Erlend Aas / Ntb Scanpix

Tallene som viser at de rikeste betalte mer skatt i 2015

Det har vært mye snakk om skattelette for de rikeste med blå-blå regjering. Her er en mulig fasit. Eller er det bare tull med tall?
Av og
Publisert