Skattemeldingen: Har du barn, koster det dyrt å glemme dette

Av

Foreldrefradraget skal dekke utgifter til pass og stell av barn. Med tre barn under 12 år ved utgangen av 2019 kan du trekke fra inntil 55.000 kroner.