Flertallet i Fylkestinget med Ap og Høyre i spissen sa nei til å arrangere en digital folkeavstemming som FrP foreslo. Dermed har vi kun meningsmålinger å støtte oss på i forhold til hva innbyggerne mener om vi skal ha ett felles fylke, eller dele fylket etter de tidligere grensene.

Det å skape en ny fylkeskommunal organisasjon har vist seg å være utfordrende i Vestfold og Telemark. Fremskrittspartiet registrerer i media vedvarende problemer i administrativ ledelse i fylkeskommunen. En fylkesrådmann som måtte gå på dagen, varslersaker og dyre konsulentrapporter som indikerer at direktørnivået ikke akkurat er spesielt gode på samhandling til det beste for innbyggerne i Vestfold og Telemark. Arbeidsmiljøet er ifølge media så dårlig at hovedverneombudet ber om ekstern granskning av toppledelsen og ledende politikere stiller spørsmål om det foregår hevnaksjoner i ledelsen.

Det er grunn til å stille spørsmålet om sammenslåingen har vært spesielt vellykket. For Vestfold og Telemark FrP sin fylkestingsgruppe begynner begeret nå og bli passe fullt.

Vi opplever en politisk ledelse som ikke tar opposisjonspartiene på alvor med tanke på at fylkeskommunen ikke er styrt av en fylkesregjering, men etter formannskapsmodellen. Dette innebærer at partiene skal søke sammen om gode løsninger for fylket. Eksempelvis kommer omfangsrike forslag fra de politiske flertallspartiene lansert over bordet med kun tid til en kort gjennomlesning. Det oppleves ikke veldig respektfullt overfor oss som sitter i opposisjon.

I skolesektoren legges distrikts skolen i Seljord ned med Senterpartiet og Fylkesordfører Riis- Johansen sine stemmer. Ja, man kan virkelig spørre seg om Senterpartiet var for eller imot sentralisering. I plansaker som fylkeskommunen får til høring fra kommunene er det etterlatte inntrykket at fylkesbyråkratene har ladet store muskedundre med innsigelser som skytes ut over kommuner og enkeltpersoner og firmaer som ønsker å utvikle arealer og eiendom. Politikerne fra Ap, Sp, Sv og Miljøpartiet godkjenner innsigelser basert på ensidig fremstillinger i sakspapirene uten engang å være på befaring! Forslaget til byråkratene i behandlingen av forslag til kommuneplan for Larvik inneholdt 28 innsigelser! Ikke mye respekt for politiske vedtak fra de folkevalgte i Larvik kommune!

I samferdselssektoren er fylkesveier og asfaltbudsjettet viktig. Hva skjer? Asfaltbudsjettet kuttes og det ansettes over en lav sko et større antall ansatte for å drifte fylkesveiene enn statens vegvesen trengte til samme jobb.
Innbyggerne i Grenland kan allerede nå glede seg til å betale bompenger i 15 nye år etter at de rødgrønne og Høyre har sagt ja til å gå videre med Bypakke fase 2. Innbyggerne skal ikke bli spurt, de skal bare få lov å betale!
Ja, det koster å skilles. Det blir også dyrere å vente med å gjøre det. Finansminister Vedum har sagt han skal betale og for min del er det grunn til å håpe at det løftet blir innfridd på en bedre måte enn løftet om lave strømpriser i Norge bare SP kom i regjering.

Fremskrittspartiets gruppe er spent på utfallet av høringen i kommunene. Vil et flertall av kommunenes innbyggere gå inn for deling? Min mening så langt i debatten er at det kanskje er best på lang sikt og gå tilbake til de gamle fylkene, eller aller helst overføre fylkeskommunens oppgaver til kommunene. Fremskrittspartiet skal på fylkesårsmøtet i februar diskutere denne saken, og mange andre. Jeg er spent på diskusjonen og de råd fylkestingsgruppa får fra årsmøtet.