Forvaltning og bærekraftig bruk av skog er kanskje det billigste og mest effektive klimatiltaket vi kan gjøre i Norge, skriver Kathrine Kleveland (SP) i ØP nå under valgkampen.

Dessverre er dette tomme valgkampfraser fra et parti som ikke har de klimaløsningene som skal til for å nå våre forpliktelser i Parisavtalen.

Sammen med fornybare energikilder som vann, vind og sol, er skogen en viktig del av klimaløsningen. Ikke bare tar skogen opp CO₂ fra atmosfæren, den kan også bidra til å redusere bruken av fossile energikilder og å erstatte produkter laget av olje, kull og gass med produkter laget av tre. Det er ingen tvil om at skog og treindustri er avgjørende for å komme i mål med det grønne skiftet. Heldigvis skjer det utrolig mye allerede, og industrien er på rett vei. Vi ser at virkemidlene som Venstre i regjering har satt i gang har fungert. Skogsindustrien bygges ut, og biokull er i produksjon. Biokull kan bl.a. overta for kull i metallurgisk industri flere steder i landet. Etterspørselen har gått opp, og det er tydelig at skog- og treindustrien er en helt sentral del av klimaløsningene.

Framover må vi bygge opp nasjonale verdikjeder for økt bruk av tre i byggsektoren. Vi vil også arbeide for en nasjonal strategi for økt produksjon og bruk av tre i bygg i offentlige og private byggeprosjekter. Sammen med fornybare energikilder som vann, vind og sol, er skogen en viktig del av klimaløsningen. Venstre og regjeringen er ikke bakpå i disse spørsmålene, selv om Kleveland forsøker å male et slikt bilde.

Det er riktig at Venstre i regjering har prioritert skogvern i sine budsjetter (3,3 milliarder i budsjettet, mot 1,3 milliarder under de rødgrønne). Det er viktig å ta vare på naturen for å ta vare på det biologiske mangfoldet, og her har vi også med oss miljøorganisasjonene. Venstre og regjeringen står bak Stortinget om å verne 10 %. At Venstres prioritering av naturen går utover inaktivitet og satsing på treindustrien er imidlertid feil. Venstre evner å ha to tanker i hodet samtidig i skogpolitikken. Det er mye skog som kan og bør brukes som erstatning for mer miljøskadelige materialer, men det er fremdeles livsviktig at vi verner skog og tar vare på det biologiske mangfoldet. Venstre gjør begge deler.

Det er heller ikke sånn at Senterpartiets skogpolitikk alene vil gjøre at vi når våre forpliktelser i Parisavtalen. Å hogge mer skog er sikkert tiltalende distriktspolitikk, men det holder ikke. Vi må selvsagt samkjøre med EU også på dette området. Her er Norge også en ledestjerne. Vi er for eksempel i bresjen på høye bygg i tre, og resten av Europa og verden ser mot oss. Dette er en av grunnene til at Norge skal arrangere neste World Conference on Timber Engineering i Oslo i 2023. Med EU kan vi også samarbeide når det gjelder bærekraftig utvikling av skogbruk og klokere bruk av våre gode treressurser. Det er klart vi får til mer om vi står sammen, og Venstre er en garantist for mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre.