Nå legger regjeringen frem sitt ekstrabudsjett og forventninger er store hos oss alle, som er opptatt av å leve ett godt liv i Norge.

Et viktig prinsipp og den røde tråden i Hurdalsplatformen er at uansett hvor du bor skal felleskapet stille for deg. Erfaringen er nemlig at folk stiller opp for felleskapet, dersom felleskapet stiller opp for dem. Vi i Sp mener at et samfunn blir best når det blir bygd nedenfra. Det handler rett og slett om de nære tingene.

Her i Larvik Sp er vi opptatt av å ta være på folk uansett om de bor i byen eller på bygda. Vi ønsker at de føler seg ivaretatt, også om de velger å bosette seg utenfor byen. Nå må det legges til rette og tas være på de tjenester vi allerede har der folk bor. Vi trenger å ta være på folk i alle aldre, fra de kommer til verden og trenger en helsesøster i nærheten, får plass i den nærliggende barnehagen og skolen, til de blir eldre og trenger omsorgsleilighet eller sykehjemsplass i området de kjenner.

Nå skal regjeringen legge til rette for at skoler ikke blir lagt ned. Kommuner får ekstra penger i frieinntekter for hver grunnskole, nettopp for at vi skal ha mulighet til å beholde dem. Har vi i Larvik råd til å legge ned skoler og miste en del av inntekten?