FAKTA: Ny Torstvedt skole

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

- Kommunestyret har vedtatt å bygge ny 1-7 skole på Torstvedt med familiesenter, flerbrukshall og barnehage.

- Rammen for prosjektet er på 328 millioner kroner.

- Skolen skulle opprinnelig erstatte Nanset skole, men i rådmannens forslag til skolestruktur er det foreslått å ta elevene fra Hedrum barneskole og Frostvedt skole inn i en ny fireparallell innen 2017, det vil si opp til 780 elever.

- Nå har politikerne bedt om en ny utredning på Torstvedt som toparallell, uten samlokalisering med de andre skolene.

- Før jul lyste LKE ut en anbudskonkurranse på skolen. Seks kandidater har tegnet hvert sitt forslag.

- I disse dager skal en evalueringsgruppe komme med en samlet vurdering på hvilket forslag de stemmer for.

Artikkeltags